Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

Som beboer på Eldalen er det fuldstændigt úforståeligt, at man udelukkende foreslår udvidelse mod syd. På stykket fra Holmstupgårdvej til Runevej, ville man kunne foretage udvidelsen på nordsiden, således man ikke skulle genere beboerne på Eldalen. Der er umiddelbart bedre plads til at udvide på nordsiden på den pågældende delstrækning.

Det fremsendte materiale belyser ikke i tilstrækkelig grad konsekvenserne for Eldalen, ved en udvidelse på sydsiden. Det er ikke muligt at vurdere hvor tæt Eldalen kommer på boligerne. Det er ikke beskrevet hvorvidt Eldalen skal fortsætte med at være privat fællesvej når Dalbovej bliver tilsluttet. Det er ikke beskrevet om Eldalen fortsat skal være en grusvej, eller om man vælger at asfaltere. Det er ikke beskrevet om der kommer gadebelysning på Eldalen når den nu også skal fungere som cykelsti og fortov for Viborgvejs bløde trafikanter.
Det er ikke muligt at vurdere de fremtidige parkeringsforhold for Eldalens beboere.

Jeg har vedhæftet min nabos høringssvar, da jeg til fulde er enig i hans betragtninger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Augustenborg

Indsendt

02/12/2019 20:11

Sagsnummer

HS4779152

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128