Gå til hovedindhold

Høringssvar

dsb værksted

Nej tak til dsb værksted!!! Vi er som nærmeste naboer serdeles bekymrede for udsigten til endnu mere støj! Hvis projektet bliver gennemført, har vi nogle forslag der bør indtænkes i projekteringen/anlægsfasen.
- Ad kommende bane til Silkeborg : Udtrækssporet fra hovedbanen er foreslået løbende på nordsiden af hovedbanen, for at krydse hovedsporet i den nordvestlige del af arealet, dette er i følge projekteringen af Århus-Silkeborgbanen, forbundet med vanskeligheder i forenligheden med køreplanskapasiteten. Vi foreslår, at man etablerer dette, startende umiddelbart efter broen der fører Edwin Rahrsvej over banen, dette vil dels nedsætte anlægsudgifterne, udfordringerrne med kapaciteten på hovedsporet, samt minimere belastningen af ejendommene nord for banen og True skov, idet en større del af støjafskærmningen samt den eksisterende beplantning kan bevares. Derudover har vi et stort ønske om/forventning til, at støjvolden gøres højere, samt beplantningen af denne bliver blandet stedsegrønt og hurtigtvoksende løvtræer.
- Ad støjbelastning i driftsfasen : Vi foreslår, at der stilles krav til en grundig støjisolering af bygningerne, samt at portåbninger så vidt muligt vendes mod syd, og at der ikke arbejdes i det fri uden for normal arbejdstid.
- Ad trafik: Området nord for banen er i stigende grad belastet af gennemgående trafik, herunder en stigende andel af tung trafik. Vi foreslår, at man spærrer området for gennemgående trafik, evt. spærring af Selkærvej, samt chikaner på Rætebølvej, vi er af den opfattelse, at det ikke er forenligt med visionerne for True skov som rekreativt område.
- Ad belysning: Området nord for banen er i forvejen belastet af natbelysning af parkeringsarealer omkring Sallinggroups parkeringsarealer, så vi har en forventning om, at dette ikke bliver aktuelt i forbindelse med etableringen af et dsb værksted.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rene`Nielsen, Yvonne Bloch.

Indsendt

03/12/2019 - 08:01

Sagsnummer

HS7128314

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H133

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00