Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan 1110

Indsigelse mod det planlagte byggeri på Sandgravvej.

Generelle kommentarer:

Jeg har boet på Sandgravvej i mange år.
Sandgravvej er en kort, smal, blind vej
Kvarteret var indtil for ca 5 år siden en lille tidslomme med et hyggeligt gademiljø med 4 små gamle huse og en gammel bevaringsværdig udlejningsejendom.
På sydsiden af vores ejendom har der været sol og lys og udsigt til havnen og naturens gang på skrænten op til Nordre kirkegård.
Og i gården på nordsiden af "min" ejendom var der sol fra først på eftermiddagen til sen eftermiddag.

Noget af denne herlighed er allerede forsvundet, dels pga. byggeriet af terrassehusene på Skovvejen, der tog udsigten til havnen.
Og med byggeriet af de høje huse på nordsiden af Sandgravvej forsvandt solen i gården.
Og nu planlægger Byrådet så at fjerne de sidste rester af det oprindelige mlljø med nedrivning af sydsiden af Sandgravvej og opførelse af en kompakt ejendom på 4-5 etager.
Byggeriet er endvidere planlagt til at starte 4 m længere ude mod Skovvejen end det nuv. byggeri, hvilket yderligere vil forstærke oplevelsen af indelukkethed.
Dermed vil den sidste rest herlighed forsvinde.

Skyggeeffekt:
Det planlagte byggeri på 4-5 etager vil reducere sol og lys både i min ejendom og i gaden som sådan, som forventes at blive en mørk gyde.

Trafik:
Med opførelsen af endnu flere lejligheder, og en P kælder vil der ske en betydelig forøgelse af trafikken i den lille gade, der i forvejen er hårdt belastet af parkeringsproblemer.
Der er kun een vej ind og ud fra /- på den trafikerede Skovvej, og det forudses at der i myldretid kommer til at være en ophobning af tomgangsgående biler , hvilket vil øge forureningen væsentligt.

Byggeproces:
Såfremt lokalplanen vedtages er det vigtigt, at der i byggeprocessen tages hensyn til os, der BOR og LEVER her.
Vi har erfaring med at bo på en byggeplads, da nordsiden af Sandgravvej blev nedrevet og opbygget, og det var en lang skrækkelig periode med støj, rystelser og svineri på fortorv og i gaden.
I forløbet af dette byggeri og byggeriet af Terrasse husene, kom der skader på "vores" ejendom i form af revner i væggene.

Slutbemærkning:
I det hele taget synes jeg, at Århus Byråd skal stoppe med den fortætning af Midtbyen, som har været igang i flere år.
Fortætningen medfører nyt slum, da der skabes mørke, indelukkede boliger og miljøer, som er usunde for mennesker at bo i.
Og jeg synes, Byrådet skal begynde at tage hensyn til og kere sig om de borgere, der allerede bor i kommunen, i stedet for udelukkende at satse på få nye borgere til komm.

Ruth Andersen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ruth Andersen

Indsendt

12/01/2020 18:12

Sagsnummer

HS0115509

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H135

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.