Gå til hovedindhold

Høringssvar

Trafikforhold, tilkørsel til området i Skæring Nord

Det er da en god ide at benytte dette område til boligformål. Min kommentar går på Skæringkrydset som det populært kaldes. Krydset er udkørslen fra hele boligområdet på Skæring Hedevej og Skæring Strand, som også er på vej til at blive helårsboligområde. Krydset er i myldertiden overbelastet, i en sådan grad, at eksempelvis os som bor på Bredevej og Mellemtoften har vanskeligt ved at komme hjemmefra i den periode.
Der er behov for at der indtænkes en aflastning af dette kryds ind i projektet. Ikke kun til glæde for de nye beboer i området, men også¨til glæde for de eksisterende.. Det kunne løses ved at lave et nyt kryds lidt længere ud af Grenåvej, hvor Skæring Hedevej kan tilkobles og indkørsel til erhversområdet omkring Plantorama også kan tilkobles, så der skabes sikker trafikal tilgang til Grenåvej, som er hovedfærdselsåren i området.
Den eksisterende tilkørsel til Grenåvej fra erhvervsområdet skaber farlige trafiksituationer, når der krydses over Grenåvej ved Plantorama, hvor hastigheden på Grenåvej er 80 km/t, men hvor der ofte køres stærkere (sidst nævnte kan fædselspolitiet bekræfte, idet denne strækning er en af dem, som har givet flest indtægter i bødekassen). Der er behov for at sikre dette gennem etablering af et reguleret vejkryds, når der kan forventes at trafikken fra det nye området NV for Grenåvej tilføjer mere trafik og især da, hvis dette er langsom tung trafik, som det nævnes i forslaget.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Finn Svendsen

Indsendt

23/11/2019 21:24

Sagsnummer

HS3387030

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H136

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00