Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lav bebyggelse, reducér støj, tilkørselsvej, sundhed og bæredygtighed

LAV BOLIGBEBYGGELSE
Det foreslås, at områdets karakteristika bevares dvs. lav boligbebyggelse (f.eks. parcelhuse og rækkehuse) og der maksimalt gives tilladelse til byggeri i 1½-2 plan.

Ud over at områdets karakteristika bevares, så giver lav boligbebyggelse både lys og luft i boligerne/til beboerne. Sådanne boliger vil være attraktive og vil kunne tiltrække forskellige befolkningsgrupper, f.eks. unge, ældre og børnefamilier.

Netop adgang til naturen og grønne områder er karakteristisk her i Skæring og det skal de nye beboere også have mulighed for at nyde – derfor: prioriter åben, lav boligbebyggelse.


REDUCÉR STØJ– husk støjdæmpning langs Grenåvej
Der mangler støj-dæmpning langs Grenåvej på strækningen fra Toftegårdsvej og til Skovlundvej.

Forskning viser, at støj skader helbredet. Støjen er væsentlig øget gennem de seneste 4-8 år bl.a. på grund af færre træer langs Grenåvej.

Det er derfor vigtigt, at der etableres støj-absorbering/-dæmpning, idet ny bebyggelse også vil øge trafikken på Grenåvej med øget støj til følge.

Støjdæmpning vil være til fordel for både nye som eksisterende beboere i området.

Etableres støjdæmpning f.eks. mellem cykelsti og vej så vil cyklisterne også have helbredsgevinst ved både mindre støj og mindre trafik-os.


NY TILKØRSELSVEJ fra Grenåvej til Skæring Hedevej
Flere har i denne høring foreslået en ny adgangsvej fra Grenåvej – langs Skæring Føtex – til Skæring Hedevej.

Det er en god idé, som vil bidrage til en lettere afvikling af trafikken i området, da størstedelen af beboerne i området i forvejen skal via Skæring Hedevej for at komme videre til Grenåvej.

En anden fordel ved dette kryds vil være, at lastbilerne (med varer til Føtex Skæring) vil få kort kørsel fra Grenåvej og til Føtex. Herved beskyttes skolevejen (gående og cyklende børn) bedre mod lastbilerne.

Husk dog at lave et rigtigt fodgængerfelt på Skæring Hedevej ved Skæring-stenen, så skolebørnene sikres bedst muligt.


BEVÆGELSE & LEG = attraktive byområder
Vi har en dejlig vandresti (på fjernvarmerørene?), der løber fra Bredevej, bagved Føtex Skæring og ud til Gartnergården på Skovlundsvej.

Lav denne sti endnu mere attraktiv f.eks. ved at etablere træningsredskaber/legeredskaber samt spændende beplantning langs stien. Så er der mulighed for sunde og sjove oplevelser og motion for unge, ældre, børnefamilier m.m.

Aarhus er jo visionskommune for ”Bevæg dig for livet” – så vis os at I mener det!


BÆREDYGTIGHED – vis nu, at I mener det alvorligt!
Lad os nu bruge denne mulighed (ny helhedsplan) til at vise, at vi både kan og vil bæredygtigt byggeri her i Aarhus.

Stil krav i forhold til byggeriets bærdygtighed direkte i byplanvedtægten/til byggeriet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle Lønroth

Indsendt

28/11/2019 20:07

Sagsnummer

HS4565713

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H136

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00