Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lav bolig bebyggelse, støj fra Grenåvej og trafik afvikling af området.

Mit høringsvar er en videre beskrivelse af høringssvar fra Helle Lønroth.

LAV BOLIGBEBYGGELSE
Det foreslås, at områdets karakteristika bevares dvs. lav boligbebyggelse (f.eks. parcelhuse og rækkehuse) og der maksimalt gives tilladelse til byggeri i 1½-2 plan.

Ud over at områdets karakteristika bevares, så giver lav boligbebyggelse både lys og luft i boligerne/til beboerne. Sådanne boliger vil være attraktive og vil kunne tiltrække forskellige befolkningsgrupper, f.eks. unge, ældre og børnefamilier.

Netop adgang til naturen og grønne områder er karakteristisk her i Skæring og det skal de nye beboere også have mulighed for at nyde – derfor: prioriter åben, lav boligbebyggelse.

Det nye boligområde bliver også en del af overgangen mellem byområde og det åbne land, derfor bør der ikke etableres etageboliger lige op mod det åbneland. Vi har jf. vores lokalplan nr. 571 foreksembel et læbælte i fredet rønnetræer på Skæring Parkvej ud mod det (markerne) åbneland mod øst.

REDUCÉR STØJ– husk støjdæmpning langs Grenåvej
Der mangler støj-dæmpning langs Grenåvej på strækningen fra Toftegårdsvej og til Skovlundvej.

Forskning viser, at støj skader helbredet. Støjen er væsentlig øget gennem de seneste 4-8 år bl.a. på grund af færre træer langs Grenåvej. Samt støjen helt ude fra Djurslands motorvejen er også væsentlig øget og kan høres i området.

Det er derfor vigtigt, at der etableres støj-absorbering/-dæmpning, idet ny bebyggelse også vil øge trafikken på Grenåvej og Djurslands motorvejen med øget støj til følge.

Støjdæmpning vil være til fordel for både nye som eksisterende beboere i området.

Etableres støjdæmpning f.eks. mellem cykelsti og vej så vil cyklisterne også have helbredsgevinst ved både mindre støj og mindre trafik-os.


NY TILKØRSELSVEJ fra Grenåvej til Skæring Hedevej
Flere har i denne høring foreslået en ny adgangsvej fra Grenåvej – langs Skæring Føtex – til Skæring Hedevej.

Det er en god idé, som vil bidrage til en lettere afvikling af trafikken i området, da størstedelen af beboerne i området i forvejen skal via Skæring Hedevej for at komme videre til Grenåvej.

En anden fordel ved dette kryds vil være, at lastbilerne (med varer til Føtex Skæring) vil få kort kørsel fra Grenåvej og til Føtex. Herved beskyttes skolevejen (gående og cyklende børn) bedre mod lastbilerne.

Husk dog at lave et rigtigt fodgængerfelt på Skæring Hedevej ved Skæring-stenen, så skolebørnene sikres bedst muligt. Dette er overgangs stedet/ende punkt for den nyere og fine cykelsti helt ude fra Studstrup.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Leif Hedensted

Indsendt

12/12/2019 17:03

Sagsnummer

HS4725087

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H136

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00