Gå til hovedindhold

Høringssvar

Støjafskærmning mod Grenåvej

Vi anbefaler, at der i helhedsplanen åbnes op for muligheden for, at der som alternativ til støjmur ud mod Grenåvej kan arbejdes med alternative løsninger omkring støjafskærmning og at det ligeledes ikke udelukkes, at placere bygninger på op til 3 etager ud mod Grenåvej for at opnå den mest optimale støjafskærmning for den samlede bebyggelse.

Støjafskærmning kan også ske ved en kombination af bygningsgavle og transparent støjafskærmning mellem bygningerne. Ved en placering af 3 etagers boligbebyggelse trukket væk fra vejudvidelses linien og transparent støjafskærmning mellem bygningerne vil dette give langt bedre lysforhold ind på boligområdet og bedre by- og opholdsrum. Man undgår en høj lang mur langs hele Grenåvej, såfremt der nogle steder i bebyggelsen støjafskærmes efter ovenstående metode, hvilket også vil forbedre udkig fra de enkelte boliger.

Der vil således være støjbelastede husgavle og eventuelt enkeltstående øvrige facader med mindre støjoverskridelser, men dette opvejes af langt bedre byrum og lysforhold.

Endvidere løses problemstillingen omkring en efterfølgende flytning af støjmur ved en eventuel fremtidig udvidelse af Grenåvej.

Det bemærkes i den forbindelse, at kote forholdene, i hvert fald for de arealer der er beliggende i den nordlige ende af helhedsplanen, er af en sådan karakter, at en 3 etagers bygning, fra Grenåvej kun vil opleves som en 1,5 etages bygning, der i øvrigt vil være helt skjult en stor del af året pga. plantebæltet, som adskiller Grenåvej og helhedsplanens område.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jens Fahlberg

Indsendt

12/12/2019 17:23

Sagsnummer

HS8044880

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H136

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00