Gå til hovedindhold

Høringssvar

Skæring Nord

Jeg er enig i at der er trafikale problemer ved krydset Skæring Havvej/Grenåvej der skal gøres noget ved. Før det vælges at lave et kryds ved Føtex, bør det undersøges hvor stor en andel af trafikken der kommer fra sommerhusområdet, der er ved at overgå til byzone. Der er en risiko for at Skæring Hedevej fra sommerhusområdet mod Føtex bliver en meget trafikeret strækning. En mulighed kunne være at koble sommerhusområdet på et kryds ved planteskolen med en vej nord om det nuværende boligområde i Skæring. Det nuværende og kommende boligområde skal selvfølgelig også kobles på denne vej. Det giver mulighed for at sprede trafikken ud over et større område og mindske trafikken, hvis ikke alle skal ud på Grenåvej ved to kryds der ligger relativt tæt på hinanden.
Jeg mener også det er vigtigt at holde fast i de mange grønne områder vi har. Jeg foreslår at der arbejdes på at få udlagt nogle af de marker omkring planteskolen, der på sigt formentlig vil blive udstykket til bolig, til skov/eng/rekreativt område i stedet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Simon Stevns Kazar

Indsendt

12/12/2019 22:47

Sagsnummer

HS4483457

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H136

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00