Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om helhedsplan 2:0 for Nye. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger optaget af, at Aarhus Kommune skaber gode rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge, når nye bydele planlægges.

ÅUF foreslår derfor, at faciliteter og arealer til fritids- og foreningsliv bliver klart defineret i Helhedsplanen 2:0 for Nye. I nedenstående punkter har vi konkretiseret, hvordan det kan ske med udgangspunkt i spørgsmålene fra høringsoplægget:

Skab plads til fritidsbrugere i den kommende skole:
Det er vigtigt, at fritids- og foreningsaktiviteter tænkes ind fra starten i planlægningen af den nye skole. For at skolen kan blive et levende, lokalt samlingspunkt, skal der være faciliteter til, at børn og unge kan dyrke foreningsaktiviteter efter skoletid. Det vigtigste er at etablere skabe eller depotplads til fritidsbrugerne, så man nemt kan have nødvendigt grej stående fra uge til uge. Men også nem adgang til relevante lokaler og faciliteter for frivillige i foreningerne er vigtig. Med nogle relativt overkommelige tiltag, vil det være muligt for eksisterende foreninger at starte aktiviteter i Nye, og for helt nye foreninger at spire frem til gavn for børn og unge i Nye.
Vi mener at:
• Foreningslivet skal indtænkes i planlægningen af skolen og skolens udeområder. Det er meget nemmere at finde synergier og samarbejdspotentiale, når foreningslivet tænkes med fra start.

Skab gode rammer for foreningsaktiviteter på de grønne arealer og mellemrum i Nye: Mange foreninger benytter grønne områder til udendørs aktiviteter for børn og unge både på fast og ad hoc basis. ÅUF vil derfor anbefale, at der ved planlægningen af grønne områder i Nye indtænkes områder til foreningsbrug.
Vi mener at:
• De grønne områder skal kunne bruges til forskellige formål. Derfor skal der tænkes i forskellige typer af anlæg på områderne. Det kan være bålpladser og sheltere til friluftsliv med spejderne, og grønne arealer i nærheden af toiletfaciliteter til legedage, små festivaler, events o.l.
• For at foreninger kan have faste udeaktiviteter i Nye, vil det være nødvendigt at grønne områder nemt kan bookes ad hoc og på sæsonbasis.

Borgerinddragelse:
ÅUF opfordrer til, at borgerinddragelsen fortsættes i arbejdet med Helhedsplan 2:0 for Nye. Det er essentielt for bydelens udvikling, at der fortsat bliver mulighed for, at borgere og foreninger kan involvere sig og få indflydelse på planlægningen. Som repræsentant for børne- og ungdomsforeningerne i kommunen vil vi meget gerne fortsat bidrage med netop dette perspektiv på planlægningen i Nye. Vi vil også opfordre til, at de lokale børne- og ungdomsforeninger inddrages direkte. Vi har kendskab til, at KFUM-Spejdernes Lystrup Gruppe har aktiviteter i området. ÅUF formidler gerne kontakt til dem.

På vegne af Århus Ungdommens Fællesråds Styrelse
Nina Hansen, Formand, og Sara Springborg, Sekretariatsleder.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

22/03/2020 - 21:42

Sagsnummer

HS1992477

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H153

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00