Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vedr. Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen

HØRINGSSVAR
Fra Engelstoft 112, 8520 Lystrup


Vedr. Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen

Som direkte nabo til Etape 2 er vi på Engelstoft 112 direkte påvirket af de nye planer vedr. Etagebyggeri og planlægningen af den nye skole der er planlagt, at skulle støde direkte op til den eksisterende bebyggelse i Elev.
Vores syn på Nye og de tanker og visioner der ligger bag den overordnede planlægning af denne helt nye by er generelt meget positivt, og vi ser Nye som en kærkommen tilføjelse til lokalområdet.

I forhold til helhedsplan 2:0 er der dog visse punkter der bør tages til overvejelse og som der herved gøres opmærksom på.

1. ”Ringen”
Jævnfør offentliggjorte tegninger er ”Ringen” planlagt til at skulle opføres på terrænet skrånende mod højderyggen sydøst for Engelstofts 3. stikvej mod syd. Som ejere af ejendommen beliggende direkte mod dette område er der bekymring for højdeforskellen i terrænet mellem den planlagte ”Ringen” og Engelstoft nr. 112.
Bekymringen beror sig på risikoen for væsentlige indbliksgener og forstyrrelse af privatlivets fred ved opførsel af flerplans byggeri på terrænet skrånende mod højderyggen. Vi henstiller der for til, at der i den endelige planlægning og udførsel af ”Ringen” inkorporeres tiltag for at forhindre eller minimere disse potentielle gener.

2. Den nye Skole
Jævnfør offentliggjorte tegninger er den nye skole planlagt placeret på marken stik syd for Engelstoft 2. og 3. stikvej mod syd.
Der er i Helhedsplan 1:0 benyttet en dispensation til at mindske grænsen til eksisterende byggeri fra min. 200 mtr. til 60 mtr.
Det er vores opfattelse at den oprindelige grænse på 200 mtr. til eksisterende byggeri bør opretholdes grundet byggeriets karakter. En skole har en væsentlig anden funktion end privatboliger, og vil efter ibrugtagen være genstand for stor trafik fra tidlig morgen til sen aften. Dette vil med stor sandsynlighed påføre de nærtliggende boliger store støjgener såfremt afstanden til disse ikke fastholdes til 200 mtr.
En flytning af skolen nærmere mod letbanestationen i Nye, vil desuden give skolens brugere langt bedre muligheder for at benytte letbanen i dagligdagen. Med den planlagte placering vil det pt. Tage ca. 25 minutter at bevæge sig til fods fra skolen til letbanen.


Med venlig hilsen

Sanne & Jesper Povlsen
Engelstoft 112, 8520 Lystrup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

jesper Povlsen

Indsendt

25/03/2020 19:20

Sagsnummer

HS3301212

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H153

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00