Gå til hovedindhold

Høringssvar

Trafik, Cykelstier og Generelle stier

Vi vil gerne starte med at klage over at høringsfrist ikke er udsat pga. Corona situationen, men at man samtidig har tilladt sig at aflyse informations mødet. Disse 2 ting burde gå hånd i hånd og vi er bestemt ikke enige i denne proces.

Derudover vil vi pointere at eventuelle trafik målinger eller observationer omkring trafik formentlig ikke kan udføres de næste 3-6 måneder. Pga. Corona situationen vil data og tal ikke være retvisende (der køres ikke på arbejde pt.).

Punk 1.
Trafik og især Cykelstier opfordres kraftigt til at blive designet og udbygget som en del af plan & start på etape 2 for Nye.
Placering af Etape 1 og 2 har, for os, indtil videre ikke stor påvirkning, men trafik belastning på Elstedvej og gennem Terp kan virkelig mærkes allerede efter Etape 1 beboere begyndte at flytte ind.
Elstedvej mod Terp og Lystrup er begge veje kraftigt udfordret af personbil trafik. Denne trafik sker naturligt ekstra meget omkring morgen tiderne og eftermiddags tiderne, men der køres tæt og stærkt og der er ingen gang- eller cykelstier til rådighed.
Den ene af os bor 4 km fra sit arbejde - det ville være det mest naturlige at tage cyklen, men vi tør simpelthen ikke.
Med nuværende forhold er det kun et spørgsmål om tid før der sker et uheld, og det bør vi alle hjælpe med at forhindre.
Vores indtryk er at rigtig mange tager turen mod Aarhus N. gennem Terp, og ikke Høvej mod Lystrup motorvejstilslutning. Så kun at lave en ny og forbedret Høvej (som allerede er planlagt) vil ikke hjælpe overhovedet, på trafik belastning og servicering af dem som arbejder i Aarhus eller Aarhus N.
Vi foreslår at som en del af Etape 2, vil der laves cykelstier i det tracé / linjeføring som på sigt vil udgøre det nye vej system - vi påtænker at man kan etablere cykelstierne alene, eller muligvis allerede den nye linjeføring (vej + cykelsti), med det samme.

Punkt 2
Der har længe været snak om endnu en tilslutning til motorvejen, der hvor Elstedvej krydser motorvejen (øst for Terp), vi vil dog foreslå at man lægger en tilslutning på vestsiden af Terp (nord for motorvejen), derved laver man både en omfartsvej rundt om Terp (nord for motorvejen/Terp), hvilket vil være rigtig dejligt for beboerne i Terp, samt man får etableret en mere direkte vej til Motorvejen men også industrikvarteret / Aarhus N.
Vi henstiller kraftigt, men generelt, til at lave smarte lyskryds og ikke rundkørsler - rundkørsler fungerer rigtig dårligt ved høje belastninger (mængden af biler + bilister kører for hurtigt inde i selve rundkørsel og det blokerer andre for at komme ind).

Punkt 3.
Sti forbindelserne som hidtil er etableret, har naturligt givet mere trafik omkring vores ejendom og vej - dette er indtil videre velkomment og hyggeligt.
Vi vil gerne sikre at der ikke bliver lavet asfalt veje og lys på nuværende stier uden samtykke fra vores side - nuværende grusveje og "mangel på lys" er forståelige problemer for brugerne af stier, men lysindfald, asfalt og gener for os bør vurderes inden sådanne tiltag igangsættes. Vi beder om bekræftelse på denne henvendelse, samt svar/bekræftelse på at vi får indsigt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders & Maria Thomsen

Indsendt

25/03/2020 - 22:31

Sagsnummer

HS7268940

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H153

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00