Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen

Generelt er jeg glad for at få NYE som nabo til Elev. Det er godt med en udvidelse af byen og det er spændende at se den måde NYE på rigtigt mange måder er bygget på baggrund af nye tanker og ideer.

Jeg har følgende kommentarer til Helhedsplanen:

1: Lokalplanen bør tage højde for, at en række villaer i det nuværende Elev er bygget således at de har udsigt over Aarhus, Engsøen og Aarhus bugten. Derfor bør næste etape af lokalplanen for NYE udformes således at der ikke blokeres for denne udsigt og at der tages højde for det i forbindelse med i planlægning af bygningernes højde og grønne arealer i den næste etape.

2: Det er uklart for os hvor langt der bliver fra vores nuværende skel og til den nye udstykning. Den oprindelige grænse på 200 m bør være et absolut minimum. Der er strenge klausuler på hvor højt vi må bygge på vores grund og derfor vil høje byggerier på den nye udstykning kunne medføre væsentlige gener for de eksisterende huse i Elev. Det er blandt andet risiko for væsentlige indbliksgener og forstyrrelser. Det vil specielt være et problem ved opførsel af flerplans byggeri på terrænet skrånende op mod højderyggen. Derfor bør den endelig plan tage højde for dette således at potentielle gener forhindres eller minimeres.

3: Der bør være fokus på at lavet en asfalteret sti med lys ned til Letbane stoppestedet således at man lettere kan tage offentligt transport fra Elev/Nye til Skejby, Aarhus C osv.

4: Med en væsentlig udvidelse af Elev/ NYE bør der i lokalplanen tages højde for en udvidelse af de veje der fører til Elev / NYE således at der kommer bedre forbindelser til Lystrup og Lisbjerg inkl. cykelstier. Det er vigtigt med cykelstierne således at biltrafikken kan reduceres og man kan tage cyklen til for eksempel Skejby Sygehus på en sikker måde.

Mvh
Henrik Kristensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henrik Trangeled Kristensen

Indsendt

26/03/2020 - 11:30

Sagsnummer

HS0455682

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H153

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00