Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kommune og lokalplanlægning

Indsigelsesnotat

Hermed fremsendes bemærkninger til høringssvar vedrørende forespørgsel om udvidelse af den forestående lokalplan.

Risskov er et attraktivt boligområde, hovedsagligt bestående af fritliggende enfamiliehuse. En udvidelse af bebyggelsesprocenten, samt af højden på husene, vil resultere i en øget gearing af området - dette som følge af flere tilflyttere. Derudover vil huse på treetagers højde give indbliksgener for de omkringliggende boliger. Foruden indbliksgener, ses endvidere ikke at være foretaget en vurdering af skyggevirkningerne for de omkringliggende.

Derudover bemærkes, at en udvidelse af bebyggelsesprocenten for boliger ved Nordre Strandvej, vil belaste kvarterets vejsystemer i en sådan grad, som ikke vurderes at være kapacitet til. Der ses ikke at være foretaget en vurdering af, hvordan belastningen af vejnettet kan afhjælpes.

Slutteligt bemærkes, at en udvidelse af bebyggelsesprocenten, i en sådan grad som foreslået, vil have en økonomisk negativ effekt for de omkringliggende boliger. Værdien på nabohuset til en treetagers boligblok, vurderes at blive væsentlig mindre. Endvidere vil kvarteret som helhed ændre karakter fra at være et attraktivt parcelhusområde, til et tætbebygget boligområde.

Som det er foreslået i høringssvaret, vil enkelte private bygherre få en økonomisk gevinst på bekostning af de omkringliggende. Såfremt der ønskes at blive foretaget en byudvikling i Risskov, bør det vurderes, om lokalplanen generelt for området skal ændres, og ikke blot til fordel for enkelte private bygherrer.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Munk

Indsendt

08/05/2020 12:11

Sagsnummer

HS8625121

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H168

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00