Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nordre Strandvej 7

Jeg er nabo til Ndr. Strandvej 7 og påskønner, at der bygges nyt. Men for at kunne gøre det, mener ejeren, at det er nødvendigt at bygge langt udover de begrænsninger, der har været gældende, siden kommuneplanen sidst blev revideret i 2017. Det er ikke acceptabelt.

I 2014 ansøgte ejeren om at gennemføre et byggeprojekt, der overskred de grænser, der var gældende dengang. Naboer og andre interesserede protesterede. Kommunen afslog ansøgningen. Bemærk at forslaget i 2014 ikke var nær så omfattende som det, der nu præsenteres i skitseform her i 2020.

Hvis kommunen forøger bebyggelsesprocenten fra 45 til 85, antal etager fra 2 til 3 og maksimal højde fra 8,5 til 10 meter, vil det projekt, der er skitseret i dag af arkitekterne E+N, kunne gennemføres, kun med mindre korrektioner.

Og hvad får man så? Kort fortalt nok den største bygning på Ndr. Strandvej med en samlet længde på 47 meter, en bredde på 13 meter og en højde på 11 meter. Højden på 11 meter med 3 etager (2 ½ mener arkitekten) matches måske af 2 bygninger, når vi ser på strækningen fra baneoverskæringen hen til Rema/Netto. Oveni får vi 12 store kviste, 6 på hver side hver med et glasareal på 3 m2 i 2. sals højde, plus 6 store altaner (tagterrasser) i 1. sals højde.

Så vi får en tredelt kolos med 3 erhvervslejemål mod 1 i dag, og med 6 lejligheder hver på godt 100 m2 i 2 etager.

I E+N’s skitse er antallet af P-pladser på grunden 6. I dag er der mindst 10 inklusive 2 garager. Vi får med sikkerhed øget trafik og parkeringer på Ndr. Strandvej og de nærmeste veje.

Det kan altså blive resultatet, hvis kommunen ændrer de begrænsninger, der er i dag for byggeri ud mod Ndr. Strandvej. Den afledte virkning er naturligvis, at sagen på Ndr. Strandvej 7 skaber en præcedens for kommende byggerier.

Jeg synes som sagt, at man skal hilse et nyt byggeri velkommen, men det skal principielt holdes inden for de grænser, vi har efter den gældende kommuneplan, eller tilpasses nye opdaterede regler som led i en udvikling af området, hvor der tages fornødent hensyn til egenarten og det miljø - typisk med fritliggende huse i 1-2 etager - som vi har i dag.

Det vil ikke forhindre, at der kan fortættes, men slet ikke i det omfang, som det foreslås. For at komme videre, bør kommunen opfordrer bygherrer og E+N til at udforme en skitse til et mindre byggeri, så alle interesserede kan se, hvordan et nyt byggeri både kan blive en tiltrængt fornyelse og indpasses i omgivelserne, uden at det genererer problemer med trafik og parkering.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Hedegaard-Jensen

Indsendt

18/05/2020 18:08

Sagsnummer

HS9745332

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H168

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00