Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej til voldsom overskridelse af gældende lokalplan

Ideen med at udskifte den gamle bygning er fin, men det er meget kritisabelt at der lægges op til at der skal vedtages en ny lokalplan, som kun gælder for ét hus. Princippet med lokalplaner er jo netop at de skal overholdes for at sikre ensartethed og harmoni i et område.

Den gældende lokalplan Ramme 150318CE blev vedtaget så sent som i 2018, hvori det er fastlagt, at bebyggelsesprocenten ikke må overskride 45%, samt at højden ikke må overskride 8,5 meter. Idet denne lokalplan blev vedtaget for kun to år siden, må den antages at være tidsvarende og opdateret. Derfor må der skulle være særdeles tungtvejende grunde for at den kan afviges, og sådanne tungtvejende grunde finde simpelthen ikke i denne sag. Den eneste grund synes at være, at bygherre gerne vil tjene ekstra meget på sit projekt end de besluttede rammer tillader. De kan undre at teknisk forvaltning beslutter at udarbejde et forslag til en lokalplan gældende for et enkelt hus på et så spinkelt grundlag.

Generne ved det skitserede projekt vil være meget store for området. For det første vil den skitserede bygning på 10,9 meter (tegningerne fra arkitektfirmaet viser faktisk helt op til 14 meter) skygge betydeligt især for de huse der ligger vest og nord for det skitserede nybyggeri. For det andet vil de skitserede altaner i stor højde give et generende indkik i de omkringliggende haver. For det tredje vil bygningens store højde og længde give den tunneleffekt, som findes i midtbyen, men som bestemt vil meget visuelt forstyrrende på det forstadsbybillede, som vi Risskovborgere gerne vil beholde. For det femte vil de mange nye lejligheder og erhvervslejemål medføre øget trafik og massiv parkering ud for Nordre Strandvej 7, og på den måde vil det i forvejen særdeles dårlige udsyn fra stikvejene forringes yderligere og medføre endnu farligere trafikforhold end det er tilfældet allerede nu.

Det er fint hvis ejeren af Nordre Strandvej vil lave et developerprojekt på Nordre Strandvej 7, men det skal ske indenfor rammerne af den kun to år gamle gældende lokalplan. Det er kritisabelthvis Teknisk Forvaltning begiver sig ud i at vedtage lokalplaner der gælder for enkelte huse, for så tilsidesættes hele princippet om lokalplaner.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Buur

Indsendt

25/05/2020 17:08

Sagsnummer

HS0301644

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H168

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00