Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej til forslag

Jeg tilslutter mig indsigelsen fra GVF, og har følgende yderligere bemærkninger: det er positivt, at man ønsker at bygge nyt på grunden, men der kan fint udvikles indenfor rammerne af den gældende lokalplan. En så voldsom overskridelse af bebyggelsesprocent og højde vil funldstændig ændre og ødelægge områdets unikke karakter. Vi er her i den gamle del af Risskov, hvor der ligger mange fine, ældre villaer. Det vil være synd og skam at ødelægge dette fine miljø. Det nye byggeri vil være alt for dominerende, og vil ikke harmonere med området. Der bør bygges i respekt for omgivelser, miljø og naboer. Det er der rig mulighed for, indenfor rammerne af den gældende lokalplan. Hensynet til 1 grundejers ønske om maksimal profit (2-3 ekstra boliger) bør ikke vægte tungere end hensynet til at bevare områdets karakter, miljø samt hensynet til alle naboerne. Der er langs Nordre Strandvej rigtig mange gode eksempler på, at der fint kan udvikles og fornyes indenfor rammerne af den gældende lokalplan og med respekt for områdets karakter.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Holst

Indsendt

26/05/2020 05:35

Sagsnummer

HS7460775

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H168

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00