Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nordre Strandvej 7

Høringssvar vedr. byggeri Ndr. Strandvej 7, 8240 Risskov
Undertegnede vil gerne kvittere for, at Aarhus Kommune indkalder borgernes holdninger, inden en lokalplanproces iværksættes med henblik på at muliggøre det foreslåede byggeri på Ndr. Strandvej 7. Det giver mulighed for at sikre, at byggeriet på et tidligt tidspunkt justeres, så det harmonerer med de borgerbidrag, høringsprocessen resulterer i.

Vi skal opfordre til, at der IKKE igangsættes en proces for ny lokalplan og kommuneplanramme, der muliggør det foreslåede byggeri, men at byggeriet i stedet justeres, så det kan realiseres inden for de rammer, der blev fastlagt så sent som i 2017. Det vil sige:
• Maksimal bebyggelsesprocent: 45
• Maksimal højde: 8,5 meter
• Maksimal antal etager: 2

Kommuneplaner og lokalplaner har netop til formål at angive de langsigtede rammer for lokalområders udvikling, og vi finder det principielt betænkeligt, hvis nye og demokratisk vedtagne rammer bliver tilsidesat af et enkelt byggeprojekt som dette.

Vores modstand mod et byggeri af den størrelse på dette sted er også begrundet i konkrete forhold:
• Parkeringsproblemer: Med fortsat erhverv og hele 6 boliger vil der blive et stort behov for nye parkeringspladser. Der er kun afsat få – og meget klemte – p-pladser på matriklen, og området omkring matriklen kan ikke tage flere parkerede biler uden store ulemper
• Øget trafik: Ud- og indkørsel til/fra Birkevej vil blive stærkt forøget på et stærkt trafikeret sted med dårligt udsyn
• Bastant byggeri: Selv om det foreslåede byggeri er flot, vil højden og længden virke dominerende og bastant og i dårlig harmoni med bybilledet på stedet i øvrigt, ligesom det vil give generende indkigs- og skyggegener

Vi skal i øvrigt for god ordens skyld gøre opmærksom på, at området for det foreslåede byggeri er forkert afmærket på dele af kommunens materiale (kortskitsen side 3 i info-materialet, hvor byggefeltet er markeret for nordligt).

Med venlig hilsen

Jesper Heldgaard og Karen Marie Olesen, Ahornvej 11A, 8240 Risskov
Lennart Lund og Barbara Carlsen, Syrenvej 11B, 8240 Risskov
Lisbeth Maribo, Syrenvej 14, 8240 Risskov
Lisbeth og Henning Møller, Ahornvej 11A, 8240 Risskov
Ann-Lisbeth Højberg, Ahornvej 11B, 8240 Risskov
Dorte G. Nielsen, Ahornvej 13, 8240 Risskov
Lars og Luana Jensen; Ahornvej 18, 8240 Risskov
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Heldgaard mfl.

Indsendt

28/05/2020 15:17

Sagsnummer

HS7589476

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H168

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00