Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan 1124

Indsigelse i forbindelse med lokalplan nr. 1124
Lokalplanen omfatter en mulighed for at bygge et højhus i et område hvor højhuse ikke er tilladt.
Tidligere har byrådet afvist byggeriet af et planlagt højhus på samme grund. Begrundelsen var, at huset lå alt for tæt på historiske bygninger i midtbyen. Meget fornuftigt, men det var en uskøn behandling af sagen, som jo netop var opstået som et resultat af uklare retningslinier for højhuspolitiken i kommunen. Arealet ligger således nu i et område hvor der ikke må bygges højhuse.
Bygherren har nu fået tegnet et nyt hus. Iflg. bygherren ikke så stort, kun i 9 etager! Problemet er bare, at det er 40 m højt. Lige så højt som Europahuset (BP-huset) Det vil derfor være omtrentlig lige så højt som det tidligere projekt, og vil derfor ikke kunne bygges på arealet.
Alligevel sender byrådet lokalplanen i høring med et hus med en højde på 40 m. Det er uforståeligt. At bygherren oplyser at det kun er 9 etager højt er irrelevant. Det er jo højden og ikke etageantallet som er afgørende. Et hus på 9 etager vil normalt have en højde på ca. 30 m.
Politikerne kan godt forberede sig på at bygherren – hvis lokalplanen bliver godkendt – på et tidspunkt fremsender en ansøgning om at indskyde nogle mellemetager pga. nogle specifikke ønsker, og så vil han understrege, at det jo ikke får indflydelse på husets ydre, da det jo er godkendt som et 40 m. højt hus.
Huset er efter min mening alt for stort til den pågældende grund. Der er et grotesk forhold imellem kvarterets øvrige bygninger hvilket jo tydeligt fremgår af de viste opstalter. Ikke mindst forholdet til Fredens Torv.
Et underligt todelt hus hvor man prøver at usynliggøre den øverste del af bygningen. Et hus som på en mærkelig måde er uden selvtillid og en underlig hybrid. Intentionen er jo tydelig nok, idet man vil tilpasse sig bygningerne i området til en vis højde, hvorefter de øvrige etager forsvinder næsten op i den blå luft, - på tegningen. Intentionen lykkes ikke.
Hvis man tillader et hus på 40 meter på denne grund, vil det jo være muligt overalt i midtbyen. Det skaber præcedens. Et hus på 40 m er i Aarhus at betragte som et højhus.

Anders Bové Christensen
Arkitekt m.a.a.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Bové Christensen

Indsendt

25/08/2020 17:41

Sagsnummer

HS8556445

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H185

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00