Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevaring af kulturmiljø

Slots- og Kulturstyrelsens bemærkning til Forslag til lokalplan nr. 1124 Bebyggelse til cityformål på Europaplads 6-8, Aarhus og Kommuneplantillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 - samt Miljørapport for samme.

Slots- og kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det ny plangrundlag, der muliggør en 9 etagers bebyggelse, vil svække kulturmiljøet ”Bymiljø”, der omfatter Aarhus bykerne. Bykernen udgør en bygningsmasse af mindre volumener, der står op i mod Domkirken som den højeste og vigtigste bygning. Havneområdet, der støder op til kulturmiljøet, er kendetegnet ved større, ofte fritliggende bygninger. Med det foreslåede byggeri vil de særlige kendetegn for bygningsskala for henholdsvis havn og bymidte udviskes og afgrænsningen af købstadskernen svækkes mod havnen.

Kulturmiljøet kan styrkes ved at opføre et bygningsvolumen, der ikke overstiger bykernens almindelige maks. højde på 5 etager.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne-Line Møller Sutcliffe

Indsendt

27/08/2020 14:59

Sagsnummer

HS7391964

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H185

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00