Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til Lokalplan 1143

Der er ikke tilstrækkelig argumentation for gennemførsel af dette projekt. Det ses derfor gerne, at planerne om nedrivning af villa-ejendomme på Rødkløvervej, til fordel for etageboliger, revurderes og tages til genovervejelse, af følgende grunde:

De nuværende villaer vurderes, ifølge Lokalplanen, til at være sunde bygninger, som derfor
har mange gode leveår endnu. Lad os kigge på nedrivning af disse boliger, når standen er væsentlig forringet! Området er lige nu velfungerende - med en blandet beboersammensætning, luft mellem bygningerne og grønne områder. Et nyt etagebyggeri vil stærkt fortætte området. Desuden vil flere lejemål skabe øget pres på trafik - og parkeringsforholdene i området, som for nuværende allerede er stærkt pressede. Bl.a. er krydset mellem Katrinebjergvej og Langelandsgade desværre allerede kendt som et kryds, hvor der sker mange ulykker. Her bør det også tages i betragtning, at der ligger en daginstitution på samme vej, som bebyggelsen er tiltænkt, samt en større skole på den tilstødende vej, hvor mange børn færdes dagligt! Der er desuden planlagt indkørsel til det omtalte etagebyggeri på denne skolevej, hvilket er kritisabelt.

Som mindretalsudtalelserne til forslaget også pointerer, er dette en sag - hvor et privat firma opkøber 10 villaejendomme for at bygge etageboliger - som vil kunne danne præcedens for, at lignende sker andre steder i området. Der bør desuden foreligge en byrådsvedtaget helhedsplan for området, inden forslaget eventuelt godtages!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anna B

Indsendt

16/03/2021 18:54

Sagsnummer

HS2835101

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H264

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00