Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lokalplan 1143

Jeg er imod den nuværende udformning af den foreslåede lokalplan af følgende årsager:

1) Bygningsmassen fremstår højt (6 etager ud mod Katrinebjerg faldende mod Rødkløvervej) og uden sammenhæng til den øvrige bebyggelse i området. Bygningerne er trukket langt ud mod fortovet for at sikre maksimal udnyttelse af arealet hvilket bevirker at man fo
år en fornemmelse af at stå inde i lejelighederne i stueplan. Begrønning af kantzoner er på papiret en god ide. Men den reelle oplevelse og effekt af kantzoner kan man få ved at bevæge sig længere op ad Katrinebjerg til Nabolaget. Begrønningen virker ikke, men fremstår i stedet som død zone mellem funktioner.

2) Der er ikke brug for mere etagebyggeri i området. Der er allerede et fint samspil mellem etageboliger på Jordbrovej, Langelandsgade og Kløvergaderne, kolonihaver ved Langelandsgade og den spredt-lave bebyggelse som er i spil med denne foreslåede lokalplan.

3) Placeringen af adgang til p-kælder ud mod Kløvermarksvej, mindre end 100 meter fra en skole virker mildest talt tåbeligt. Jeg hører forvaltningens argument om at 1 overkørsel er bedre end 10. Problemet er bare at de 10 nuværende overkørsler betjener 10 boligenheder. Den nye overkørsel skal betjene langt flere. Det vil skabe farlige situationer i morgen- og eftermiddagstrafik hvor alle skal til og fra skole, arbejde og så videre. Kan man overveje en placering med overkørsel ud mod Jordbrovej i stedet?

Slutteligt vil jeg tilføje, at det vil tjene forvaltningen at modtage borgerinput med lidt ydmyghed i stedet for blot at affeje bekymringer med regler og paragraffer. Hør folks bekymringer for hvad de er. Åben op for at det er en svær opgave hvor kommunen skal afveje mange forhold.

Endeligt virker de decideret tåbeligt at der sluttes af med blive takket for den "relativt gode tone". Det er en ringe måde at takke for folks bidrag. Jeg anerkender at nogle var en kende barske i deres meningstilkendegivelser men slutbemærkningen fordrer ikke at man som almindelig borger har lyst til at deltage igen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Martin Hauge

Indsendt

16/03/2021 20:54

Sagsnummer

HS0390999

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H264

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00