Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse til lokalplan nr. 1143

Hermed høringssvar til lokalplan 1143 på baggrund af afholdt borgermøde.

Bebyggelsesstruktur:
Den foreslåede bebyggelsesstruktur fremstår som en lukket karré med argumentation i at det er kendetegnet for området. Det er ikke tilfældet, da alle de omkringliggende etagebebyggelser enten fremstår som fritstående længebebyggelser eller åbne "U-formede" bebyggelser. Herved er der skabt åbne grønne gårdrum og inviterende bebyggelser.
Det foreslåede projekt etablerer et lukket gårdrum, som i praksis vil være forbeholdt bebyggelsens beboere, og tilføjer ikke værdi til byen. Det er jo netop øget værdi til den omkringliggende by, som skulle være argumentet for at øge bebyggelsesprocenten fra 30 til 204%.
Kunne bebyggelsen tænkes som en anden og mere åben struktur, der reelt invitere lokalområdet indenfor? Rækkehuse i 3 plan, længehuse, punkthuse eller to u-formede karreer kunne være spændende muligheder.

Bebyggelsestypologi:
Den foreslåede bebyggelse placere boliger i stueplan, i niveau med omkringliggende fortov og med boliger tæt på skel. Hvis argumentet er, at bebyggelsen følger de omkringliggende bebyggelser, er alle disse med en hævet stueetage ovenpå en hævet kælder. Dette giver en væsentlig øget bo-kvalitet i stueetagen, modsat det foreslåede projekt. Ved at placere (studie-)boliger klods op af de omkringliggende fortove, dannes en uheldig overgang mellem private boliger og offentlige arealer. I lokalplansforslaget er beskrevet, hvordan der bruges klatreplanter op af muren for at imødekomme denne udfordring... Forhold omkring boliger i stueplan bør genovervejes, særligt mod trafikerede gader/fortove. Boliger i plan med fortovet og direkte op til skel, virker som en "entreprenørvenlig" disponering for at sikre flest mulige etager indenfor de mulige højder. Tænk bokvalitet for boligerne i stueplan, selvom det "blot" er studieboliger. At projektet tager udgangspunkt i konteksten er ikke korrekt.

Parkering:
Ca. 230 boliger til en parkeringskælder med ca. 70 p-pladser virker uambitiøst proportioneret, på trods af nærhed til by, letbane, boligtypologier osv. Med projektudviklers egne ord, vil brug af parkeringskælderen blive et tillæg til huslejen, hvorfor realistisk parkering for beboerne vil ske i de omkringliggende gader. Særligt udfordret er skoleveje omkring Katrinebjergsskolen, hvor nuværende parkering lang vejsiderne giver mange trafikfarlige situationer for cyklende børn. Dette vil blive forstærket med projektets trafikbelastning. Som eksempel kan ses forholdende omkring "Naboskabet", hvor der på trods af parkeringskælder, er kommet en stor parkeringsbelastning på de omkringliggende villaveje.

Sikker skolevej:
Kommunen har igennem de sidste år haft fokus på at øge sikkerheden på skolevejene omkring Katrinebjergskolen. Det har haft en positiv virkning på flere forhold men der er fortsat udfordringer med det store antal af biler på Kløvermarksvej omkring Katrinebjergskolen ifm. "rush-hour". Idet der er taget kommunal beslutning om at opføre en større integreret institution på Kløvermarksvej, må de nuværende udfordringer forventes at øges fremadrettet. Vi finder det derfor bekymrende, at der med dette projekt forventes at tilføres yderligere 230 boliger til området med dertilhørende biler. Den øgede belastning på Kløvermarksvej og vejene omkring må utvivlsomt reducere sikkerheden for gående og cyklende skolebørn.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus Riis

Indsendt

16/03/2021 22:45

Sagsnummer

HS3813743

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H264

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00