Gå til hovedindhold

Høringssvar

Trafikbelastningen ved projektet

Vi har fra Katrinebjergskolen ikke nogen holdning til selve byggeriet, men vil gerne rejse en bekymring omkring trafiksituationen, og den øgede trafikbelastning man må formode følger med, når et område med i dag 10 boliger bliver til et område med 233 boliger.
Vi frygter ganske enkelt, at det vil skabe en meget utryg skolevej for de 630 elever på vores skole. Vi er i forvejen udfordret af at ligge mellem små veje med meget trafik og mange parkerede biler. Derudover er det vedtaget at bygge en daginstitution med 6 stuer på skolens grund, med udkørsel til Kløvermarksvej, hvilket naturligvis også vil give øget trafik på den nederste del af Kløvermarksvej.
Vi noterer os, at der vil blive etableret omkring 70 p-pladser i en kælder under byggeriet, og da det næppe vil dække behovet hos 233 boliger, forudser vi mange parkerede biler i området og derfor mindre sigtbarhed og sikkerhed for bløde trafikanter (børn på cykel) og øget pres for forældre og andre med ærinder på skolen. Derudover vil tilkørslen til p-kælderen ligge nærmest lige overfor indkørslen til skolen, som i forvejen er hårdt presset morgen og eftermiddag af biler der skal ind og ud og videre af den smalle Kløvermarksvej.
Vi anerkender den politiske målsætning om generelt færre biler i Aarhus, og dermed også forhåbentlig mere sikre veje for bløde trafikanter, fx børn, og vi bakker helt op om at flere børn skal cykle eller gå til skole. Men vi synes, der går hønen og ægget i den. Hvis flere forældre skal cykle til skole med deres børn, eller sende børnene alene afsted på cykel, skal vejene være trygge og uden meget og kaotisk trafik. Hvis ikke de er det, vælger folk bilen, med deraf følgende mere trafik og mere kaos. Det er en dårlig spiral, der arbejder i helt modsat retning af de (gode) intentioner om færre biler i Aarhus.
Vi efterlyser i det hele taget vilje til at lave en trafikal helhedsplan for Christiansbjerg, der er en hastigt voksende bydel, og vi efterlyser mod til at lave konkret styring af trafikken i området (ensretninger, vejbump osv.) Det er ikke nok med hensigtserklæringer og opfordringer.
Mvh
Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen v. fmd. Gry Bruun Mathiesen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gry Bruun Mathiesen

Indsendt

19/03/2021 14:45

Sagsnummer

HS0833827

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H264

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00