Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hvad med børnehavens fremtid?

Dagtilbuddet er dybt bekymret i forhold til planer om byggeri af boligkarre´ med 233 boliger på Rødkløvervej.
Vi har en børnehave, Børnehaven Kløverparken, der har til huse på Rødkløvervej 4, og det nye byggeri vil være til stor gene for børnehaven.
De skyggediagrammer, der er lavet over byggeriet, viser, at der i vinterhalvåret det meste af tiden vil være fuld skygge på legepladsen. I det andet halvår vil der forekomme skygge sidst på dagen på det areal, der ligger ud mod Rødkløvervej. Samtidig har de udarbejdede skyggediagrammer kun medtaget de skygger, der skabes af nybyggeriet, - og ikke de skygger som de nuværende bygninger skaber. De skygger, som de nuværende bygninger skaber, bør ses i sammenhold med skyggediagrammerne fra de nye bygninger for at give et reelt indtryk af børnehavens fremtid.
Børnehaven ligger i plan med jorden og har vinduer ud mod Rødkløvervej, så den skygge, der skabes på legepladsen både sommer og vinter vil gå ud over det lysindfald, der vil komme ind i børnehaven.
Vi frygter ganske enkelt, at byggeriet vil forringe vores institution, for det første fordi børnenes og personalets trivsel er i spil, men også fordi mange forældre vil fravælge en børnehave, der er mørk og skyggefuld. Ifølge dagtilbudsloven er institutionens formål at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Dette gør vi ved at arbejde fokuseret med de forskellige miljøer i børnehaven, og i den forbindelse har der længe været fokus på et inspirerende og udviklende uderum, hvilket fremover kan blive svært at honorere.
Endvidere har Byrådet vedtaget at etablere en 6 stues institution på skolens grund, med udkørsel til Kløvermarksvej. Når der samtidig er planer om at etablere en parkeringskælder med 70 p-pladser med udkørsel ud mod Kløvermarksvej, der er skolevej og adgangsvej til både Kløverparkens børnehave samt den nye institution, der bygges på skolens grund, forudser vi et trafikkaos, der både går ud over børnenes sikkerhed i trafikken, ligesom parkeringsforholdene i området forværres, da 70 parkeringspladser næppe vil dække behovet for 233 boliger. Der er allerede i dag store problemer med parkeringsmuligheder.
Vi vil gerne værne om en af de ældste institutioner i Aarhus og én af de få institutioner, hvor forældre har mulighed for at vælge en lille institution til.
Vi håber, at ovenstående problematisering vil forhindre, at der bygges op i højden.

Med venlig hilsen

Stine Marquard Sejer
Pædagogisk leder. Børnehaven Kløverparken

Karin Lykke
Dagtilbudsleder. Dagtilbuddet Christiansbjerg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Karin Lykke

Indsendt

26/03/2021 09:57

Sagsnummer

HS3107401

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H264

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00