Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar angående Forslag til Lokalplan nr. 1143

Høringssvar angående Forslag til Lokalplan nr. 1143 om Etageboliger på Rødkløvervej

Vejforeningen Dybkjærvej sender hermed sit høringssvar om lokalplanforslaget. Vi stiller os kritisk overfor forslaget og mener, at det som minimum skal ændres, men helst helt frafaldes. Vores kritik retter sig mod det konkrete projekts placering og udformning, mod projekts samspil med helhedsplanen for Katrinebjerg og projektets afledte negative konsekvenser for resten af kvarteret.

Vi mener, der er flere problemer med selve byggeprojektet. De nye bygninger vil ødelægge den østlige indgang til et, for os, klassisk Aarhus villakvarter med mange gamle, pæne og varierende villaer. De berørte villaer er faktisk bygget i 1930’erne og frem.

Den nye karré bebyggelse vil give øget trafik i et område, der i forvejen er trafikalt belastet. Nedkørslen til den nye parkeringskælder går fra en skolevej (Kløvermarksvej), hvor der hver morgen er mange gående og kørende. Ifølge skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen er det planlagt at bygge en daginstitution på skolens parkeringsplads ved Kløvermarksvej til 120 børn. Det vil yderligere øge trafikken voldsomt, især når børn skal hentes og bringes.

Vi mener, at problemerne med parkering i området vil blive forværrede. Det er i forvejen svært at finde parkering i området mellem Langelandsgade, det nederste af Katrinebjergvej, Kløvermarksvej og det nederste af Brendstrupvej. Det igangværende byggeri på Jens Baggesens vej kombineret med de nye lejligheder, der er foreslået i lokalplanen, vil øge dette problem for hele området.

Den foreslåede bygning vil give skyggegener over mod den eksisterende daginstitution på Rødkløvervej. Især i forårs- og efterårsmånederne, hvor solen ikke er så højt på himlen. På præsentationen på borgermødet blev der alene vist skyggen fra den foreslåede bygning, og ikke hvordan det ville se ud sammen med skyggevirkningen fra eksisterende boliger, så vi blev efterladt uden et klart billede af konsekvenserne.

Vi stiller os uforstående overfor højden af bygningen ud mod Katrinebjergvej. Den skal være seks etager. I forbindelse med borgermødet i 2017 om Katrinebjergplanen (Rammeområde 140101ER) fik vi det klare indtryk, at der ikke skulle bygges højere end tre, måske fire, etager ud mod Katrinebjergvej. Højden af bygninger skulle stige des tættere der blev bygget på Helsingforsgade. Vi forstår derfor ikke, at der skal bygges højere end tre til fire etager i den modsatte ende af Katrinebjergvej. Vi kan derfor frygte, at Katrinebjergvej i forbindelse med diverse byggeprojekter og lokalplaner kan ende med at bestå af en række bygninger, der er seks etager høje. Tilladelsen af seks etager ved Rødkløvervej må forvente at danne præcedens for kommende projekter.

Projekter som projektet på Rødkløvervej kan brede sig i hele kvarteret og ødelægge det charmerende villakvarter. På borgermødet nævntes to konkrete forsøg på opkøb af villaer til projekter inspireret af byggeprojektet langs Randersvej og projektet på Rødkløvervej. Med den fortætning som Katrinebjergplanen i forvejen giver plads til, mener vi ikke, at yderligere etagebyggeri på nordsiden af Katrinebjergvej er nødvendig.

På vegne af Vejforeningen Dybkjærvej og med venlig hilsen
Jesper Boserup Thestrup
Dybkjærvej 26
8200 Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Boserup Thestrup

Indsendt

05/04/2021 11:03

Sagsnummer

HS5062284

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H264

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00