Gå til hovedindhold

Høringssvar

I mod Lokalplan 1125

Jeg tilkendegiver, at jeg er imod at øge byggehøjden i vores veletablerede parcelhuskvarter.
Sagens kerne er, at jeg er imod at kommunen erstatter den udmærkede Lokalplan fra 1966 (der retmæssigt og korrekt beskriver området som parcelhuskvarter) med forslag til nye Lokalplan 1130 og 1125, som pludselig tillader byggehøjder på 25 meter. Se den oprindelige lokalplan her. https://dokument.plandata.dk/20_1340542_APPROVED_1267536233933.pdf
Vejlby-​Risskov havde 26.131 indbyggere 1. jan 2018. (Kilde: Århus Kommune) Men med alle de nye boliger på tegnebrættet, estimers en befolkningstilvækst på ca. 15.000 personer. I forlængelse heraf er det bemærkelsesværdigt at de foreliggende byplaner ikke samtidig tilbyder aflastning af den ekstra trængsel. området flere skoler, bedre veje, flere cykelstier, sikrere skoleveje, underjordisk parkering, legepladser, idrætsfaciliteter, grønne områder eller andre tilbud, som gør at rekreative udbydere kan følge med den voldsomme befolkningstilvækst.
Vejlby-​Risskov havde 26.131 indbyggere 1. jan 2018. (Kilde: Århus Kommune) Men med alle de nye boliger på tegnebrættet, estimers en befolkningstilvækst på ca. 15.000 personer. I forlængelse heraf er det bemærkelsesværdigt at de foreliggende byplaner ikke samtidig tilbyder området flere skoler, bedre veje, flere cykelstier, sikrere skoleveje, underjordisk parkering, legepladser, idrætsfaciliteter, grønne områder eller andre tilbud, som gør at rekreative udbydere kan følge med den voldsomme befolkningstilvækst.
Nødråbet her går blandt andet ud på, at vores parcelhusområde hverken er dimensioneret til at kunne håndtere alle de nye tætte og høje boliger. Den planlagte kommunale forøgelse af fortættet byggeri vil destruere områdets oprindelige formål, som - var og er - et pænt og æstetisk villakvarter. En yderligere forværring består af den ekstra trafikbelastning og parkering, som de mange tusinde ekstra beboere i lokalområdet Vejby-​Risskov kvarteret vil foranledige.
Jeg forventer således, at byggehøjder og bebyggelsesprocenter videreføres på en intelligent og gennemtænkt måde, med respekt for områdets øvrige beskaffenhed med lav og tæt lav bebyggelse.
Desuden er underligt kommunen søger at fortætte netop i vores nærområde, i stedet for fx at satse på at ændre kommuneplanen få kilometer borte fx bag Skejby Hospital og Mollerup Golf Klub, hvor der er masser af ubebyggede og/eller sparsomt bebyggede områder, og derfor rigeligt med plads til at indarbejde forskelligartet ny bebyggelse, hvor i kunne udmærke Jer ved at forsøge at etablere miljørigtig og attraktiv byfortætning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Annette Kjaer

Indsendt

01/04/2021 18:49

Sagsnummer

HS5858161

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00