Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan 1125

Den nye lokalplan synes, at mangle visualisering og indbliks angivelse fra den høje bebyggelse på Agerbækvej og ned mod Tretommervej hvor der er et forholdsvis lavere villa kvarter (og omvendt set fra Tretommervej) .

Der synes i delområde IV og V at mangle visualisering og angivelse af hvor og hvordan - en kommende ny bebyggelse kan fremtræde mod og langs Tretommervej.

Trafikbelastningen på Agerbækvej og Tretommervej mod Vester strandalle bør undersøges bedre idet der allerede for nuværende med en mindre belastning er problematiske trafikale forhold. Der kan så med ændret anvendelse og større trafikal belastning ske yderligere trafikproblematisering i krydset agerbækvej/V. Strand alle (som er i tæt nærhed til krydset Vesterstrand alle/Grenåvej) og i Krydset Tretommervej/V. Strand alle. Det synes at mangle tiltag og grundlag for tilpasning af sikkerhed omkring den trafikale afvikling.

Der er i dag en tværgående åben mulighed for bløde trafikant - og person bevægelse mellem Agerbækvej - Tretommervej - ved og i sammenhæng med efterskolen - i fremtiden synes denne bevægelses mulighed at være bibeholdt med vejadgange for trafik iht. lokalplanskort 1. Der synes at være mange adgange angivet med pile flere end for nuværende, dette synes ikke afstemt med at Tretommervej er søgt trafikafskærmet/dæmpet.

Det forekommer at mangle supplerende forundersøgelser for bebyggelsens omfang kompleksitet og fortætning iht. en markant ændring i forhold til nuværende anvendelse og boligområdet/villaområdet der er beliggende opad og bagved lokalplanområdet.

Ligeledes synes infrastrukturen og ændringernes konsekvens ikke belyst for rækkevidden af lokalplanens tiltag.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Dumont Rasmussen

Indsendt

07/04/2021 21:04

Sagsnummer

HS6306116

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00