Gå til hovedindhold

Høringssvar

Insigelse mod forslag til lokalplan 1125

Mit højeste ønske er at Århus Kommune udarbejder en helhedsplan for hvordan den fremtidige byudvikling skal ske og efter hvilke retningslinjer denne målrettede byudvikling skal ske i de forskellige bydele i Århus. Lige nu kommer der drypvise forslag til lokalplaner og højhusbyggeri, som ikke ser ud til at følge andre spor end at maksimere etagemeterne så grundene kan sælges dyrest muligt, samtidig med at bygherrerne jo gerne skal tilgodeses med pæne gevinster ved udlejning og salg. Det er lidt som det vilde vesten i Århus og det har det været i et pænt stykke tid. Naboerne til byggeprojekterne høres jvf. gældende lovgivning, men blivet ikke tilgodeset. Ellers ville området fra Engsøen langs Lystrupvej -dvs byggerierne langs Letbanen og byggeriet klods op af Stark ikke været præget af så høje byggerier. Og jeg skal ikke undlade at nævne byggerierne på Århus Ø, der er stukket helt af.

Jeg er bekymret for, at hvis ikke der lægges en anden linje, så vil fremtidige byggerier blive højere og højere i jagten på etagemeter, så villakvartererne bliver nærmest muret inde bag skyggende og skæmmende højhuse.

Mine indsigelser er at Forslag til Lokalplan 1125 har følgende problemer:
- Højt og fortættet byggeri med bebyggelsesgrad på op til 117%, og tæt på fortov
- Utilstrækkelig nedtrapning mod nabobebyggelse
- Urimelige skygge- og indbliksgener for eksisterende og kommende byggeri
- utilstrækkeligt antal parkeringspladser og
- Trafikale udfordringer

Mine bekymringer går ikke mindst på:
- at der langs Vestre Strandalle planlægges op til 3 etager, svarende til 11,8 m, skulder ved skulder med indbyggede altaner mod vej og således naboer - og med 14 m i dybden mod Risskov Efterskole og
- at der langs Agerbæksvej planlægges op til 5 etager, svarende til 16,7 m - evt. med tagterrasse, hvilket vi mener understøttes af udarbejdede 3D simuleringer.

Jeg mener endvidere, at der som et absolut minimum bør udarbejdes en Helhedsplan for området Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandalle-Asylvej, hvor der er tre lokalplaner under udvikling.

Det er et område på 65.900 m2 med knap 800 boliger, ca. 9.000 m2 kontor- og erhvervsbyggeri, en småbørnsinstitution og en multihal, der dog tilhører Risskov Efterskole.

Mine anbefalinger:
- at byggeriets højde og fortætning reduceres betragteligt
- at der udarbejdes målfaste tegninger
- at der udarbejdes retvisende skyggediagrammer
- at antallet af p-pladser øges
- at der udarbejdes en opdateret trafikplan
- at der udarbejdes en Helhedsplan for det samlede byggeri mellem Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandallé-Asylvej - altså Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej.
- at der udarbejdes 3D simulationer for de tre lokalplaner - og at disse samkøres
- at der udarbejdes nye projektoplæg med respekt for    Kommuneplan 2017
- at den netop tiltrådte Stadsarkitekt involveres i planlægningen.

Venlig hilsen,
Peter Wind
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Wind

Indsendt

15/05/2021 15:15

Sagsnummer

HS8997690

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00