Gå til hovedindhold

Høringssvar

LP1125: for højt og for tæt

Indsigelse: lokalplanforslag 1125:

Byggeriet er alt for højt og alt for tæt. Lokalplanen er overgreb på beboerne i villakvarteret ved siden af og i strid med Risskovs kvaliteter. Lokalplanen er en ulykke og tragedie

Fem etagers byggeri og legeplads og opholdsarealer i 4 meters højde vidner om, at der intet hensyn er taget til de nuværende beboere. Reducer højden, flyt legeplads og opholdsarealer til vejniveau.

Begræns indbliksgener ved ikke at tillade altaner mod det eksisterende villakvarter.

Begræns skyggegener ved at nedbringe højden. Det høje byggeri stjæler aftensol i de timer hvor villabeboerne netop er hjemme.

Der alt for få parkeringspladser til de mange boliger

Lav en fyldestgørende trafikanalyse. Det er alarmerende mangelfuldt, når kommunens trafikplanlægger udtrykker, at bilister fra Asylvej ikke burde dreje til venstre, men i stedet cykle. Lav en helhedsanalyse af trafikken i Risskov, hvor ikke blot konsekvensen lokalplanforslag 1125 og 1130 belyses, men hvor konsekvenserne alle de mange nye beboere/boliger undersøges. Konsekvensen af de 1200 nye boliger på Psykiatrigrunden skal belyses.

Jeg opfordrer indtrængende til, at kommunen udarbejder en helhedsplan for området, der respekterer Kommuneplan 2017’s rammer, som tillader byggeri i op til 3 etager, og dermed tilpasser sig stedet og dets nuværende beboere. At tillade bygherre at skrive det første udkast til en lokalplan gavner ikke andre end bygherre.

Til sidst. Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings høringssvar
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Esben Agerbo

Indsendt

20/05/2021 13:32

Sagsnummer

HS3631647

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00