Gå til hovedindhold

Høringssvar

Reducér højde og byggeprocent markant, så kan det blive et fint projekt

Følgende er et udpluk. Et længere høringssvar er vedhæftet, hvor at begrundelserne for forslagene er uddybet.

I debatmaterialet fremgår det, at området søges fortættet i henhold til visionerne i Kommuneplan 2017. Der fremhæves, at det er vigtigt, at der tages hensyn til nabobebyggelser og eksisterende bygninger internt i området, hvilket jeg som beboer i området sætter stor pris på.

Jeg mener dog ikke, at hensynet til naboerne er efterkommet i tilstrækkelig grad i det fremlagte materiale. Det er særligt skyggegener, indbliksgener og vindgener. I Kommuneplan 2017, fremgår det, at Byrådet i samarbejde med bygherrerne og aarhusianerne, vil sikre, at den vækst byen oplever, bruges til at give Aarhus bedre bykvalitet og liveability for alle. I processen der er ledt op til denne høring, har jeg som borger oplevet, at samarbejdet mest har bestået af kommunens samarbejde med bygherre med borgerne som tilskuere. Kommunen og bygherre har være meget imødekommende og lyttende og der er f.eks. også justeret et par få steder på projektet. Der er dog desværre justeret meget minimalt på højderne for projektet samlet, og såvidt jeg kan se ikke i byggeprocenten, som hele vejen igennem har været den primære anke fra naboernes side - blandt andet grundet nabogener og den massive fortætning af hele Agerbæksvej samlet. Når vi har påpeget dette, blev der peget på høringen som et sted, hvor man kan få indflydelse. Jeg håber så, at det er der, hvor borgerne reelt kan blive hørt.

Op til 117 i byggeprocent og op til fem etager er for højt, når området grænser op til et lavt villakvarter, hvor den maksimale byggeprocent er 20. Kontrasten er alt for uharmonisk og giver for store gener for villakvarteret. Jeg håber og tror stadig, at projektet kan blive en gevinst for området, hvis projektet justeres i højden, og der laves en mere samlet plan for trafik og infrastruktur.

Jeg foreslår konkret:
*At følge Enhedslistens anbefaling om, at det er rimeligt at projektet skal følge den nuværende lokalplan for området og Kommuneplan 2017. Villakvarteret, der er naboer til området, har en bebyggelsesprocent på 20, så der vil stadig være tale om en boligfortætning, der er dobbelt så stor som det øvrige boligområde, når området bliver omdannet fra skole til boliger.
*Hvis der ønskes en yderligere fortætning af området foreslås det, at byrådet vil tage hensyn til nabobebyggelsen og sænke det højeste sted på Agerbæksvej til tre etager og rækkehusene tættest på villaerne på Mageltornvej og Vestre Strandallé til 2 etager. Det vil stadig være markant højere end det bagvedliggende område.
* Hvis man ikke ønsker det, foreslår jeg, at mindretallets udtalelse om, at alle byggefelter indenfor byggefelt B reduceres med en etage som minimum imødekommes.
*At byggeriet kommer til at fremstå arkitektonisk mindre som en mur - eksempelvis med større variation. Der er dog også kvaliteter ved byggeriet, så alene at højden sænkes vil få det til at fremstå mindre som en mur.
*At legepladsen på institutionen ikke skal være oven på en parkeringskælder, men er på terrænniveau
*At der laves en plan for de bløde trafikanter på Agerbæksvej - fx en cykelsti samt foranstaltninger på vejen, der sikrer at fartgrænsen på 30 km/t bliver overholdt.
* At der laves en samlet helhedsplan for området - hvor de forskellige planer sammentænkes i relation til særligt trafik, vindgener og skygger for området men også fritidsforhold, skole mv.

For det konkrete projekt foreslår jeg således en række justeringer - primært ift. højden, der betyder, at projektet isoleret set kan bidrage til mere bykvalitet for de nuværende og kommende beboere. Der er alt for store nabogener som projektet ser ud nu. Til infomødet blev området fremhævet som et unikt sted, da der var lys og luft. Ødelæg ikke dette med denne plan og de to andre, der også er undervejs. Bevar noget af det unikke ved området - netop lys og luft til gavn for nye og nuværende beboere. Det kan godt ske samtidig med fortætning og det kan blive et fint projekt for området.

Jeg har stadig et håb for en samlet plan for området. Når vi spørger til skoler, trafik, fritidsaktiviteter osv. så bliver vi blot henvist til, at det står en anden afdeling for. Men hvem har overblikket over de samlede konsekvenser på langt sigt? Det kunne man sige, at Kommuneplan 2017 måske kunne være garant for. Men den har man her (igen) valgt at tilsidesætte og en helhedsplan er heller ikke undervejs.

Stinne Tornøe Frederiksen tilføjede et høringssvar den 21. maj 2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:


Jeg ønsker at tilføje til mit tidligere høringssvar, at jeg er bekymret for parkeringsforholdene omend det stadig er højden og byggeprocenten, jeg er mest bekymret for. Det er ikke alle, der er så heldige at have et arbejde i Aarhus centrum og området er også oplagt, hvis man pendler, da det er tæt på udfaldsveje og motervejsnet. Det er meget besværligt at pendle i bus/tog til f.eks. Herning, Silkeborg og Randers mv. fra området. Dertil kommer at priserne på at bo i området er høj, hvorfor mange af dem der bor her har en bil, selvom de ikke bruger den hver dag. De vil så typisk holde der hele dagen og ikke f.eks. give rum for at flere kan bruge parkeringspladsen i løbet af dagen. Jeg anser derfor antallet af parkeringspladser som urealistisk. Jeg kan heller ikke gennemskue hvor mange parkeringspladser, der er til institutionen og efterskolen til elever, forældre og personale? Herudover kan jeg ikke se nogle planer for gæsteparkering. Er der det? Da det bliver ulovligt at parkere på Agerbæksvej bliver den eneste mulighed at parkere på villavejene. Allerede nu skaber det farlige situationer for biler og cykler på Bækkelundsvej, Asylvej og Mejlvej, når der holder parkerede biler på de smalle veje, hvor man må cykle udenom de parkerede biler. Nogle gange har renovationsvogne svært ved at komme forbi og spærrer hele vejen. Der er også nogle gange biler, der holder ulovligt og spærrer for udsynet til Asylvej. Dette problem vil forværres med flere biler. Jeg tænker det samme kan komme til at ske ved villakvarteret ved Vestre Strandallé.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Stinne Tornøe Frederiksen

Indsendt

20/05/2021 16:10

Sagsnummer

HS3532404

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00