Gå til hovedindhold

Høringssvar

Modstand mod lokalplan 1125.

Det er som beboer i berørte område, meget nødvendigt at gøre kraftig indsigelse mod ovenstående skitserede plan.

Vi er meget bekymret for den skitserede udviklingen og vi har meget svært ved at se det rimelige i at tillade et projekt i dette omfang med planlagte byggehøjde. Dette høje og fortættede byggeri af en sådan størrelse passer på ingen måde ind i et traditionelt villakvarter med 1- og 2-plans huse, hvor byggehøjden er 8,5 m.

Ydermere er hele område i forvejen i massiv vækst. Der bygges på hjørnet af Bækkelundsvej/Tretommervej, hele Bindesbølparken, som end ikke er færdigbygget. Dertil er området øst for Østre Skovvej (Det gamle Børnepsykiatriske hospital) heller ikke færdigbygget. Derudover er bebyggelsen i Bindesbølparken baseret på en dispensation fra oprindeligt planlagte ca. 750 boliger til nuværende 1200 boliger.

Vi er ikke modstander af en løbende byudvikling, men det bør bestemt ske i respekt for det eksisterende. Motivet for at måtte godkende aktuelle projekt synes at tilgodese ejendomsudviklere. Det tilgodeser på ingen måde os der har boet i området i mange år. Tvært imod.

Den planlagte byggehøjde virker helt grotesk. Det vil utvivlsomt medføre en voldsom reduktion af lys, specielt aftenlys i forår og efterår. Derudover vil det også medføre indkik i haver og gennem vinduer.

I projektet er der ikke seriøst taget højde for i forvejen eksisterende trafikale problemer og parkeringsforhold. Trafikken ud af den sydlige del af Risskov er for nuværende massivt presset. Når hele det tidligere Psykiatrisk Hospital er færdigbygget, er den naturlige udkørsel fra området, fortsat via Asylvej. Ved at planlægge at al trafik i området skal ud via lysregulering Asylvej/Agerbækvej, presses den øvrige trafik ud på fx Tretommervej og Skovagervej.
Tretommervej er smal og trafikusikker i forvejen. Her har man iøvrigt tidligere fået medhold fra lokalpolitikere, at trafikken er farlig for områdets bløde trafikanter.

Skovagervej og rundkørslen ved Risskov Skole er også massivt presset og usikker ift børns skolevej. Løsningen synes heller ikke at være udkørsel via Vestre Strandalle

At man fra kommunal side ikke spiller med åbne kort, men derimod opdeler de samlede planer i mindre bidder og ikke reelt fremlægger alle planer for hele området (Grenåvej, Vestre Strandalle, Agerbækvej og Asylvej) er mildest talt frastødende og fremstår i nuværende lys som voldsomt manipulerende. Og ret beset er en møg sag ikke mere spiselig ved at dele den op i mindre bidder.

Som beboer kan vi således slet ikke acceptere dette store og massive projekt. Det vil have massiv indflydelse på lokalområdet, for lysforhold, indsigt til naboer, trafikforhold inc. trafiksikkerhed for skolebørn. Derudover en sikker forringelse af den samlede værdi for eksisterende ejendomme.

Det må som minimum forventes en mindre byggehøjde og med tilsvarende aftrapning,

Med forventning om konstruktiv og positiv tilbagemelding.

MVH

Tomas Holm
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tomas

Indsendt

21/05/2021 07:55

Sagsnummer

HS6176007

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00