Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse mod lokalplan 1125 samt relaterede planer for samme område

Jeg vil gerne til fulde tilslutte mig høringssvar fra Vejlby-Risskov Grundejerforening, Eva Kläning og adskillige andre høringssvar der påpeger de mange sandsynlige negative konsekvenser for området.
Jeg vil gerne stærkt opfordre til at behandlingen af samtlige lokalplansforslag for området afgrænset af Grenåvej, Skolevangs Alle, Skovagervej og Asylvej, stilles i bero indtil der er udarbejdet og fremlagt en samlet plan for området. Det virker stærkt uhensigtsmæssigt at behandle de enkelte projekter som adskilte dele når de naturligt vil have konsekvenser for hinanden, og hvor de samlede effekter ikke kan vurderes uden kendskab til helheden.
Jeg vil også stærkt opfordre til at udarbejdelsen af en helhedsplan gøres på en måde der realistisk kan indkalkulere de forventelige store effekter på trafik og pres på grønne områder som vil komme når det store byggeri på psykiatrisk hospitals område er blevet beboet.
Endelig vil jeg opfordre til at Aarhus Kommune påser at processen samtidig følges af en transparent fremlæggelse af eventuelle forhåndsaftaler og andre relationer til bygherrer og andre interessenter.
Det er godt og naturligt at byområder udvikler og forandrer sig, men det er afgørende for succesen af denne proces at det foregår på et gennemarbejdet, helhedsorienteret og transparent grundlag
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Preben Bo Mortensen

Indsendt

21/05/2021 08:59

Sagsnummer

HS6372847

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00