Gå til hovedindhold

Høringssvar

Opponent af lokal plan 1125

Der burde Iaves en helhedsplan for området baseret på den eksisterende lokalplan fra 2017. Det vi lokale borgere præsenteres for i 3 forskellige planer om arealer, som fysisk er i forlængelse af hinanden er for voldsom. I et gammelt villakvarter med 350 boliger på et 0,6 km2 område afgrænset af Grenåvej, Rolighedsvej, Asylvej/Harald Selmersvej og Vestre Strandalle er der tilføjet 1250 nye boliger i forbindelse med kommunens fortætningsplan omkring Psykiatrisk hospital og Tretommervej. Nu er der projekteret yderligere ca. 1000 boliger og en stor kontor bygning indenfor det samme 0,6 km2. Det er en syvdobling af det nuværende antal boliger med tilsvarende biler og borgere, som den nuværende infrastruktur umuligt kan håndtere. For eksempel vil Tretommervej opleve en femdobling af trafik som minimum. Der er ikke blevet lavet en afbalanceret og professionel trafikundersøgelse for området, der har taget højde for det manglende infrastrukturelle grundlag. Tegninger for skygge-​ og indkigsgener samt vindforhold er blevet manipuleret, så virkeligheden tilsidesættes til fordel for bygherrer. Bevaringsværdige træer i stor mængde er blevet fældet uden tilladelse og konsekvens. Der mangler et helhedsplan med fair, logiske og saglige argumenter for, hvorfor et gammelt villakvarter skal tilintetgøres.
Jeg tilslutter mig derudover samtlige herværende indsigelser.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Charles Kay

Indsendt

21/05/2021 16:28

Sagsnummer

HS3385455

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00