Gå til hovedindhold

Høringssvar

Karaktermord på et villakvarter!

På vegne af Vejforeningen Mejlvej-Mageltornvej vil jeg udtrykke dyb frustration over det faktum, at vi som borgere i Aarhus og som naboer til endnu et planlagt højt og kompakt byggeri, gang på gang bliver sat under pres for at bevare et behageligt nærmiljø.

Vi bliver helt metaltrætte af al snakken og planerne om nye projekter. Det er som om, projekterne starter så milevidt fra al rimelighed, at man sidder med en oplevelse af, at loven ikke er til for borgerne, men for bygherrerne. Da vi fik agtindsigt kunne vi se, at mailudvekslingen mellem bygherrer og embedsmænd ikke startede med, at man som udgangspunkt skal overholde gældende regler, men at man i løbet af meget få mails begynder at diskutere tagbelægning på sjette etage, uagtet, at diskussionen burde gå på, om man overhovedet må bygge mere end to etager!

Vi savner en samlet plan for området! Konsekvenserne af de planlagte byggerier på hver sin side af samme vej er selvsagt af enorm betydning for lokalområdet.

Vi savner en konkretisering af det påståede hensyn til områdets eksisterende karakter. Hvem er der, dette projekt gavner?

Vi savner balance mellem fornyelse af området og hensyntagen til det eksisterende område. Intentionen om at bygge høje og kompakte byggerier står i stærk kontrast til villakvarteret og det lave byggeri og de grønne områder, der er der i dag.

Når der skal bygges nyt, forventer vi, at der tages hensyn til eksisterende og blivende boliger, så vi ikke får skygge- og indbliksgener fra tårnhøje etagebyggerier med tagterasser. Vi er stolte af vores kvarter, og det vil vi gerne blive ved med at være. Vi vil meget gerne tage godt imod vores kommende naboer, hvis vi kan forvente, at vi skal indrette os efter samme vilkår. Vi glæder os hver dag over grønne arealer, gamle træer, udsigt til blå himmel og sikre skoleveje for vores børn.

Vi savner en redegørelse for, hvorfor man med den største selvfølgelighed kasserer en kun fire år gammel lokalplan, hvor der maksimalt tillades en byggehøjde på 8,5 meter og pludselig tillader en ekstrem bebyggelsesprocent og en fordobling af den tilladte byggehøjde for lokalplan 1125 og en tredobling for lokalplan 1130.

Der er forskel på fornyelse og fortætning og decideret karaktermord på et villakvarter! De byggehøjder og den byggetæthed, der er foreslået i lokalplan 1125 er langt over det acceptable niveau og balancerer ikke med det område, det skitserede byggeri skal være en del af. Det er ikke rimeligt at tillade fem etager og 17 meter højt byggeri, når hele området er underlagt krav om maximalt to etager og 8,5 meter.

Agerbæksvej er meget smal, og den vil komme til at blive en kløft mellem to tårnhøje, lodrette mure. Der vil være byggeri på 17 meter på den ene side og 20 på den anden og begge går meget tæt på vejen. Det skaber en vindtunnel, de to projekter skygger for hinanden og for os, det medfører en trafik af mennesker og biler, som området slet ikke kan bære!

Vi føler os utrygge som naboer til det planlagte byggeri! Hvis lokalplanen ændres så drastisk for dette område, vil det få store konsekvenser for Risskov – ikke bare os, der er naboer til byggeriet, men alle, der sætter pris på Risskov. Alle vil se et stort og beskæmmende byggeri i stedet for skov og himmel og alle vil opleve trafikgener, uanset om man selv er i bil eller på cykel. Skyggegenerne vil være omfattende hele vejen rundt om byggeriet og langt ned i bydelen.

Projektet vil betyde en væsentlig forøgelse af biltrafik på alle omkringliggende veje, fordi afviklingen af trafikken til og fra Agerbæksvej bliver meget vanskelig på grund af den korte afstand til den i forvejen stærkt trafikerede Grenåvej. På nuværende tidspunkt er mindre end 10% af Bindesbøll-byggerierne beboede, og der er allerede en tilsanding af krydset ved Asylvej/Grenåvej. Med de tre projekter på Agerbæksvej vil de planlagte trafikreguleringer tvinge et stort antal biler ned omkring rundkørslen ved Risskov Skole, og udover Vestre Strandallé og Asylvej vil både Skovagervej og Tretommervej opleve ekstremt forøget trafik. Skolevejene vil blive mere usikre for de bløde trafikanter, og der er ikke engang planlagt en cykelsti på Agerbæksvej, trods aftale om en institution og en forventning om, at mange af beboerne ikke ejer biler.

Apropos biler, så er der slet ikke projekteret med parkering i tilstrækkeligt omfang. Der kalkuleres med et urimeligt lavt antal parkeringspladser i forhold til antallet af beboere og besøgende, aflevering og afhentning af børn i institution og trafik til planlagt erhverv. Det er en meget konkret udfordring, der vil påvirke hele området - der vil ikke være mulighed for at parkere på selve Agerbæksvej, og eftersom man ikke vil grave parkering ned, men placere en "kælder" på stueplan, er der en urealistisk lav parkeringskapacitet, som vil få beboere til at parkere på de omkringliggende villaveje.

Skole- og fritidsmuligheder er slet ikke behandlet samlet, da man ikke ser på konsekvenser og byudvikling i sin helhed, men i enkeltprojekter. Det vilde antal nye boliger i Risskov bliver tilsyneladende ikke vurderet i sin helhed, men alt bliver tilladt i et fortætningsmantra, der åbenbart kan overtrumfe lov og ret.

Tænk, hvis udgangspunktet var, at en bygherre skulle overholde eksisterende planer, og at der så undtagelsesvist kunne kompenseres i et relationelt forhold! Giv os en samlet plan og konsekvensvurdering af de mange planlagte projekter og tillad maksimalt tre etager ud mod Agerbæksvej, to mod villaerne og Vestre Strandalle og en bebyggelsesprocent på 50 – så vil vi hjertens gerne byde nye naboer velkomne!

Kom nu! Vis lidt mod og giv os og vores børn troen på demokratiet tilbage!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marianne Bregendahl

Indsendt

21/05/2021 18:54

Sagsnummer

HS5785723

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00