Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan 1125 Der bygges for højt, for tæt og uden hensyn til naboer, genboer og trafik

Angående lokalplan 1125.
Jeg bor på hjørnet af Tretommervej og Vestre Strandalle og det er måske den husstand, der mest påvirkes af den foreslåede bebyggelse.
Jeg tilslutter mig fuldstændig Vejlby-Risskov Grundejerforenings forslag om at udarbejde en helhedsplan for området.
Som det foregår nu, stykkevis og delt, virker det som om, der bare skal bygges nu. Jo hurtigere jo bedre.
Jeg deltog i et virtuelt møde, hvor arkitekten begejstret forklarede, hvor fint, de havde taget hensyn til de nærliggende beboelser.Han var fuld af lovord for firmaets ideer.
Når jeg ser planerne, kan jeg slet ikke genkende, at der er taget hensyn til det omliggende villakvarter.
Boligerne på Vestre Strandalle bliver høje. De placeres alt for tæt på fortov og cykelsti.
De kommer til at fremstå som en mur langs vejen.
Hvis ikke, der laves en helhedsplan, risikerer området at blive et rodet sammensurium af forskellige bebyggelser, Trafikken forventes at blive kaotisk og parkeringsforholdene ser ikke ud til at dække et kommende behov.
Vestre Strandalle er i forvejen befærdet og som skolevej betragtet er den ubehagelig. Derfor har forældre i årevis kørt deres børn til Risskov skole, så de ikke skulle cykle på en smal cykelsti og ende i en rundkørsel, som de ikke kan overskue. Der er pt kun 1 flises bredde som fortov. Cykelstien er meget tæt på og det føles ubehageligt at gå så tæt ved cyklister med fart på. trafiksituationen bliver endnu værre nu. dels på Vestre Strandalle, dels omkring skolen. Gad vide, om Skolebestyrelsen er hørt?
Hvis ikke, der kan holdes en tænkepause i forhold til kvaliteten og ulemperne ved fortætningen har jeg følgende ønsker:
Boligerne reduceres i højde, således at de fremtræder som en bedre overgang til villaerne i området. Det vil mindske "indkig" og skygge
Boligerne trækkes tilbage på grundene, således at de matcher den nuværende placering af villaerne, som fjernes.
Det vil skabe et mere harmonisk udseende når man sammenholder det med den fortsatte villabebyggelse ned ad Vestre Strandalle. Samtidig vil det give beboerne i de nye huse en mulighed for at komme ud fra bebyggellsen uden at vælte fodgængere og cyklister.
Kommunen gentænker sine regler/anbefalinger om antal af parkeriingspladser i boligområder.

Midtbyens kvaliteter med nærhed, shopping og aftenliv følger ikke automatisk med hushøjderne. Jeg er bange for, at arkitektfirmaet har glemt at interessere sig for folks levede liv og deres brug af hjem og nære områder. Det fremgik, på det tidligere omtalte møde, at man fra arkitektside tænker, at er rammerne tænkt godt, så opfører folk sig, som arkitekten vil ønske.
De har kun een bil, De sætter cyklerne pænt i parkeringskældre og de nyder udelivet i den foreslåede gård.
Jeg ville ønske, at man fra kommunal side lavede høringer, hvor man faktisk interesserer sig for berørte menneskers ønsker og holdninger. Som det er nu fortæller man, hvad der skal ske, inviterer til høring og beslutter, hvad man allerede har valgt.
Tænk hvis der var byrådsvalg lige nu og vi havde mulighed for at erfare, hvad de forskellige partier egentlig går ind for mht fortætning.Tænk, hvis vi fik en åben diskussion. Kunne man forestille sig, at dialog kunne kvalificere beslutninger? Høringsmøder er ikke dialog, de har karakter af angreb og forsvar. Kommunens folk glider af og henviser til, at vi skal skrive høringssvar. Nærmer det sig noget om forvaltning eller jura henvises spørgsmålene også til høringssvar. Så alle de gode spørgsmål hænger i luften.
Vi bliver hørt, Ja.. Bliver der lyttet? Formodentlig ikke.

Ellers er der da stadig plads i skoven i Risskov og kolonihaverne ved Grenåvej.

Venlig hilsen
Anne Christensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Christensen

Indsendt

21/05/2021 19:18

Sagsnummer

HS8198866

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00