Gå til hovedindhold

Høringssvar

INDSIGELSE TIL LOKALPLAN 1125

For det første vil jeg godt pointere, at jeg ikke er imod omdannelsen af de meget triste og lidet kønne arealer på Agerbæksvej til nye fine nye bolig- og erhvervsområder.

Men det eneste fornuftige er, at der laves en helhedsplan for hele Agerbæksvej i stedet for 3 individuelle lokalplaner, som nu er i proces, og Kommuneplan 2017 skal være det vægtigste grundlag for udvikling af planen og ikke omvendt.
Det er en forholdsvis lille vejstrækning, der nu er tiltænkt 3 store byggeprojekter, hvorfor kommunen må tage ansvar for hele området og dets udvikling samt konsekvenserne heraf.
Herunder bl.a.:
Værdiforringelse af eksisterende bebyggelser skal ikke ske på bekostning af værdiforøgelse for nye byggerier
Højden på byggerierne og tilpasning til lokalområdets karakter
- skygge, vind og indkigsgener i forhold til omkringliggende bebyggelser
- skal Agerbæksvej være en mørk skyggetunnel gennem høje etagehuse
Fortætning og bebyggelsesprocent
Trafikale forhold
Skole og fritidsaktiviteter
m.v.
Lokalplan 1125 kan på mange måder blive et rigtig fint byggeri, hvis det tilpasses Kommuneplan 2017 og reduceres betragteligt i højden og fortætningen hertil.
Desuden skal parkering foregå i kælderniveau og udbygges, da der ikke er tilstrækkeligt antal p-pladser til såvel beboere, daginstitution og gæster m.v. Dette vil medføre et stærkt øget pres på vejene omkring, såfremt der ikke rettes op på dette på alle 3 lokalplaner / Helhedsplanen. Desuden vil det sænke højden, når byggeriet ikke skal ligge over parkeringsdæk.
Byggeriet er flere steder alt tæt på fortorv, hvorved det virker mere voldsomt og markant på den lille vej.

Foruden ovenstående tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings langt mere dybdegående og fyldestgørende høringssvar.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bente Bjerregaard

Indsendt

21/05/2021 22:25

Sagsnummer

HS8155749

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00