Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan 1125

Figur 8 på side 8 og på figur 13 på side 13 i jeres materiale fremgår det tydeligt at vores matr nr. 7GØ er direkte genbo til den kommende bygningen på Nordre Strandvej bygning E3/3 som det fremgår på side 121 af jeres materiale, skal det tilføjes at det ”store træ” i vores som ”dækker for den kommende byggeriet” og som fremgår af jeres skitse og billeder fra vores matr 7GØ på Figur 8 på side 8 og på figur 13 på side 13, ikke er findes mere og blev fældet i 2020, pga. sygdom i træet, hvorfor det ønskes vurderes/re vurderes om det vil give mere gene end det fremgår på skitsen, hvor det gamle træ fremgår af materialet, det er min opfattelse at det alt andet lige vurderes at må skyggen væsentlig mere fra den nye bygning, da vores have nu blottet direkte op mod byggeriet.

Som omtalt i ovenstående er matr. 7GØ, og den nye bygning nr. E3/3 trukket længst sammen og (tættest afstand) hvorfor der ønskes at arbejdes med en model hvor bygning E3/3 trækkes tilbage og skygge mindre i vores have kombineret med muligheden for at sætte træer, foran denne nye bygning for at give mere privatliv til vores matr, som det ses på nabo bygningen nr. E2/3 og nabo matr til 7GØ,

Støjpåvirkning af Vestre Strandalle, i beskriver at der etableres støjafskærmingen ud til Vestre Strandalle, da det øger støjen i nabo haverne ”lyden skubbes væk fra støjafskærmingen” ønskes det belyst om bygherren/Aarhus Kommune har undersøgt hvor meget støj dette vil give/reflekter til modsatte haver samt om der vurderes at der skal laves tilsvarende støjhegn på modsatte side af Vestre Strandalle for at undgå øget støjbelastning, der lægger over grænse værdierne.

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar. I følgende punkter

• byggeriets højde og fortætning reduceres betragteligt
• at der udarbejdes målfaste tegninger
• at der udarbejdes retvisende skyggediagrammer
• at antallet af p-pladser øges
• at der udarbejdes en opdateret trafikplan
• at der udarbejdes en Helhedsplan for det samlede byggeri mellem Tretommervej-Grenåvej og Vestre Strandallé-Asylvej – altså Lokalplan 1125, Lokalplan 1130 og lokalplan på skitseniveau mod Asylvej.
• at der udarbejdes 3D simulationer for de tre lokalplaner – og at disse samkøres
• at der udarbejdes nye projektoplæg med respekt for    Kommuneplan 2017
• at den netop tiltrådte Stadsarkitekt involveres i planlægningen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Sønderby

Indsendt

21/05/2021 22:46

Sagsnummer

HS6741590

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00