Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hævet dæk lige op til villaområde - nej tak

Som nævnt tidligere i processen, er højden af byggeriet alt for høj. Antallet af etager bør reduceres betragteligt, og det er der flere gode grunde til.

Området der skal bygges til er i dag bebygget med 1-2 etages byggeri og grunden vil med de høje huse ændre karakter, på en måde som er svær at få til at passe ind i nærmiljøet. Det villa område der omgiver området er lavt og der vil blive et kæmpe hop i højden.

Dette hop i højden til de nærliggende villaer, vil også betyde betragtelige gener for os der bor i villaerne. Helt konkret vil flere af os opleve meget mere skygge. Og nogle vil også komme til at døje med indkigsgener. Både skyggegener og indkigsgener er to kraftige forringelser for folk og noget der bør tages hensyn til.

I beskrivelserne fremgår det, at børnehaven skal have en legeplads på et hævet dæk. Dette finder jeg yderst urimeligt, da en legeplads på hævet dæk vil medføre markante indkigsgener for naboerne og øge støjniveauet for naboerne. En legeplads til en børnehave bør ligge i almindelig jordhøjde.

Det glæder mig at se, at beplantningsbæltet mod syd ser ud til at blive bevaret. Dette beplantningsbælte er af stor værdig og tilholdssted for mange dyr og insekter og desuden med til at sikre kommunes plan om at få flere træer i byen. Desuden er beplantningsbæltet med til at dæmpe støj og indkigsgener mellem de høje nybyggede huse og de lave villaer. Jeg mener, at det skal fremgå utvetydigt af lokalplan 1125, at dette beplantningsbælte skal bevares.

Der er udover dette nye byggeprojekt bygget rigtig mange nye boliger i nærheden af Agerbæksvej. Mange af disse boliger er lejligheder der er bygget meget tæt. Her tænker jeg specielt på byggeriet overfor Vericenteret men også på den gamle psykiatriske grund. Går man rundt kan man se, at her er mange ledige lejligheder, og man kan godt få den tanke, om det er den rigtig målgruppe man bygger til ved igen at lave et byggeprojekt med meget tætbyggede lejligheder. De færreste har lyst til i det lange løb at bo i lejligheder hvor solen dårligt kan komme ned mellem blokkene, her kunne det også hjælpe at skære lidt på højden så der blev mere luft og lys, og man kunne måske appellere til en anden målgruppe end den som i forvejen har svært ved at fylde alle de nybyggede lejligheder i nærområdet. Det er vel heller ikke de helt unge der ligger penge i kommune kassen men de 30-40årige og ifølge statistikken flytter der flere af dem fra byen end til byen, for hvem har lyst til at have sine børn til at vokse op i en lejlighed uden lys og luft omkring?

De mange etager betyde også mange tilflyttere. Der er i forvejen mange nye boliger i området, hvor der ikke er flyttet folk ind endnu og vi kender endnu ikke omfanget af betydningen for vores lokalområde. Jeg har tre børn på 8, 10 og 12 og jeg kan fortælle, at der allerede nu er meget tryk på fritidsaktiviteter for børn. Skal man have sine børn på et gymnastikhold i springhallen skal man være meget hurtig ved tasterne og så er det ikke engang altid nok, da mange hold er booked af tidligere deltagere inden der bliver lukket op for nye børn på holdene.

Morten Sanggaard Assenholt
tilføjede et høringssvar den 21.05.2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:
Legeplads på hævet dæk lige op til privat have - Nej tak
Som nævnt tidligere i processen, er højden af byggeriet alt for høj. Antallet af etager bør reduceres betragteligt, og det er der flere gode grunde til.

Området der skal bygges til er i dag bebygget med 1-2 etages byggeri og grunden vil med de høje huse ændre karakter, på en måde som er svær at få til at passe ind i nærmiljøet. Det villa område der omgiver området er lavt og der vil blive et kæmpe hop i højden.

Dette hop i højden til de nærliggende villaer, vil også betyde betragtelige gener for os der bor i villaerne. Helt konkret vil flere af os opleve meget mere skygge. Og nogle vil også komme til at døje med indkigsgener. Både skyggegener og indkigsgener er to kraftige forringelser for folk og noget der bør tages hensyn til.

I beskrivelserne fremgår det, at børnehaven skal have en legeplads på et hævet dæk. Dette finder jeg yderst urimeligt, da en legeplads på hævet dæk vil medføre markante indkigsgener for naboerne og øge støjniveauet for naboerne. En legeplads til en børnehave bør ligge i almindelig jordhøjde. Vores have ligger med få meter til det hævede dæk, hvilket må ændres

Det glæder mig at se, at beplantningsbæltet mod syd ser ud til at blive bevaret. Dette beplantningsbælte er af stor værdig og tilholdssted for mange dyr og insekter og desuden med til at sikre kommunes plan om at få flere træer i byen. Desuden er beplantningsbæltet med til at dæmpe støj og indkigsgener mellem de høje nybyggede huse og de lave villaer. Jeg mener, at det skal fremgå utvetydigt af lokalplan 1125, at dette beplantningsbælte skal bevares.
Vedhæft høringssvar:

Morten Sanggaard Assenholt
tilføjede et høringssvar den 21.05.2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Hej

Jeg finder det uacceptabelt at benyttelses servitut blot ophæves uden videre for matrikel 8do - oprindelig indgik parcellen i "villaområdet" - nu indgår det blot i et projekt uden at tage højde for, hvad naboer tidligere har kunnet forholde sig til omkring anvendelse. Jeg mener ikke der er grund til at denne servitut blot ophæves.

Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Sanggaard Assenholt

Indsendt

21/05/2021 23:44

Sagsnummer

HS2742368

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00