Gå til hovedindhold

Høringssvar

lokalplan 1125, planlægning af Agerbæksvej .

Århus kommunes planlægning af nye bebyggelser langs Agerbæksvej - 3 lokalplaner som
præsenteres med kort mellemrum er et uprofessionelt byplanarbejde.
Når der planlægges en så kraftig fortætning af området er det soleklart at der udvises extra omhu med indpasning i eksisterende kvarter og at alle væsentlige forhold som tæthed, højder, sammenhæng med eksisterende bebyggelser , trafik mm . belyses fyldestgørende i en samlet plan for Agerbæksvej .
Iøvrigt som gældende kommuneplan anbefaler og som rummer mulighed for en helstøbt og attraktiv boliggade der indgår naturligt i kvarteret og bidrager positivt .

Isoleret set så fremstår bebyggelsen i lokalplan 1125 som et kvalitetsbyggeri , der fint udnytter Agerbæksvejs buede forløb og derved er godt forankret i området. Bebyggelsen er tilpasset nabobebyggelsernes højde i enderne, men har ganske enkelt for stor højde på midten, som bør reduceres væsentligt og p-anlæg eventuelt placeret under tærræn .

1125 har som sagt fine rødder i lokalområdet, hvorimod de 2 andre planlagte bebyggelse
ikke er forankret i området og bidrager ikke til forbedring af Agerbæksvej som boligvej.
Derfor bør der gives tid til at udarbejde en helhedsplan for området .
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

poul damgaard

Indsendt

21/05/2021 23:49

Sagsnummer

HS9557836

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00