Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bemærkninger til offentlig hørring

Aarhus kommune har sendt forslag til lokalplan 1132 i høring.
Af forslaget fremgår, at der skal etableres en sti fra den eksisterende tunnel under Randersvej til boligområdet nord for Pannerupvej. Området nord for Pannerupvej er dækket af lokalplan 818, Boligområdet nord for Pannerupvej.

Af det fremlagte forslag fremgår, at hovedstien, som en del af en bred grøn kile, skal forbinde dette område med lokalplan områderne nord for Pannerupvej. Krydsningen af Pannerupvej skal ske med trafiksikring i form af bump.
Tilsvarende står i udbygningsaftalen at stien skal udføres med “trapezbump”.

Af kortbilaget til redegørelsen (dispositionsskitse som viser byudviklingsområdet i den nordøstlige del af Trige, hvoraf lokalplanområdet udgør den sydlige del), side 5 er der ved hovedstiens krydsning af Pannerupvej benævnt “Stitunnel”.
Formålet med hovedstien er at sikre fodgængere og cykeltrafik mellem boligområderne frem til skolen.
I redegørelsen side 20 er krydsningen af Pannerupvej beskrevet som krydsninger med fartbegrænsninger (bump).
Af bestemmelserne §6 nr. 5.13 er beskrevet at krydsningen skal anlægges som en hævet flade med ramper mod kørebanen.
Bemærk at der er planlagt nye boligområder nord for lokalplan 818, dvs. at der kan forventes en intensiv og stigende brug af den planlagte hovedsti i en meget lang periode.

I den gældende lokalplan 818 er hovedstiens krydsning af Pannerupvej, både i redegørelsen (side 6), og i bestemmelserne beskrevet som en tunnelløsning, som en niveaufri underføring.
I illustrationsplanen i redegørelsen er krydsningen af Pannerupvej vist som en tunnel.
Af bestemmelsen §5. nr. 8 fremgår at tilslutningen af stien til det videre stiforløb i punkt “b” skal udføres som en niveaufri tunnel under Pannerupvej.
Dette fremgår også af dispositions skitsen side 20
Lokalplankortet side 20 har markeringen af stikrydsningen markeret med “b” svarende til bestemmelsen i §5 nr 8.

Der kan således ikke være tvivl om, at i forhold til lokalplan 818 skal krydsningen af Pannerupvej ske ved en tunnelløsning.
Vi og mange andre har erhvervet vores grund i fuld tiltro til at kommunen vil overholde lokalplan
818 og herunder særligt lagt vægt på at vores børn er sikret en sikker skolevej til Bakkegårdsskolen med en tunnel under Pannerupvej.

Kommunen kan ikke ændre i en godkendt lokalplan i forbindelse med at der vedtages en lokalplan for et naboområde.
Det kan kun ske ved en dispensation eller en ny lokalplan. Det er særdeles betænkeligt at man i et lokalplanforslag forudsætter, at der meddeles dispensation til en i øvrigt ganske ny nabo lokalplan.
Og det uden at problemstillingen er beskrevet i det fremlagte forslag.

Videre virker det betænkeligt at krydsning af Pannerupvej er beskrevet i en udbygningsaftale, dvs. at den skal betales af den til hvis fordel lokalplanforslag 1131 er udarbejdet, de private udviklere.
Der er således ikke tale om, at Aarhus kommune får en ekstra udgift, men man har valgt en billigere løsning hvor besparelsen er til fordel for private udviklere.
Kommunen skal, dels for at overholde lokalplan 818, dels alene for at krydsningen af Pannerupvej sker på den for skolebørnenes mest trafiksikre måde, sikre at der etableres en tunnelløsning.

Såfremt kommunen vælger at fastholde det foreliggende lokalplanforslag og den tilhørende udbygningsaftale vil vi undersøge om der ikke er grundlag for et søgsmål mod kommunen.
Dels for ikke at overholde lokalplan 818, dels fordi vi og mange andre i området har købt grund her, netop pga. den sikre løsning i forhold til vores børns færdsel til og fra skolen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rolf Bagge

Indsendt

02/04/2021 14:21

Sagsnummer

HS5716016

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Trige - Spørring
Hørings-id

H277

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00