Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kloakseparering

Jeg bor i et område med 17 rækkehuse fordelt på 3 fælles private veje. I forbindelse med fjernvarmearbejde gik det op for os beboere, at kommunen også anser kloakledningerne i vejene som fællesprivate - hvilket kom bag på os alle, også dem som har boet her i både 25, 30 og flere år. At de tre stikveje er fællesprivate fremgår også af Kommunens spildevandsplan på deres hjemmeside.

Vi har derfor som ejere undersøgt og gennemgået byggesagsarkivet og tingbogen, hvoraf det imidlertid ikke fremgår om kloakledningerne er fællesprivate eller offentlige. Vi har undersøgt tinglyste deklarationer, servitutter m.v. på ejendommene og endda ringet til beboere i områder, som har har samme farvemarkering som vores område, og alle var overraskede og uvidende om ejerskab af kloakledningerne.

I byggesagsarkivet findes BBR meddelelse om at der er vandforsyning fra offentligt vandværk og afløb til offentlig kloak, - det samme fremgår at nogle af beboernes BBR.

Derudover har flere ejendomme tinglyst deklaration med teksten om at ejendommens
regn- og spildevandsafløb adskilles og tilsluttes det offentlige separate kloaksystem, så snart dette er ført frem til ejendommen. Det kan fortolkes som at kloaksystemet frem til de enkelte ejendomme er offentlig.

Vi er ikke overbeviste om, at kloakledningerne er fællesprivate, således som Kommunen har anført det, selvom man som udgangspunkt kan udlede det af spildevandsplanen. Der foreligger ikke tegninger, som nærmere beskriver kloakledningernes ejerskab. Herudover kan det konstateres, at Aarhus Vand ikke besidder oplysninger eller registreringer omkring kloakledningerne hos os, men at de alligevel betragter kloakledningerne som fællesprivate, og dermed er de registreret sådan hos Aarhus Kommune.

Vi har i fællesskab søgt bistand fra en advokat, da vi finder sagen uigennemskuelig og oplever at omkostningerne til kloakseparering væltes over på os. Når dette er sket, vil kommunen gerne overtage kloakledningerne for fremtidig vedligeholdelse!

Kommunen opfordrer os til at tage kontakt til Aarhus Vand A/S for afklaring om, hvornår separeringen skal foregå i vores område og for at høre om de kan være os behjælpelige med planlægningen af separeringen af de private kloakledninger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pia Ask

Indsendt

04/11/2021 14:15

Sagsnummer

HS4752985

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Miljø og energi
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H293

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Ved generelle henvendelser og spørgsmål til spildevandsplanen:
klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

Vær opmærksom på at alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det blå og det grønne i Aarhus:

Derudover kan du læse mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.