Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ejerskab kloak

Jeg bor i et område med 17 rækkehuse fordelt på 3 fælles private veje. I forbindelse med fjernvarmearbejde gik det op for os beboere, at kommunen også anser kloakledningerne i vejene som fællesprivate - hvilket kom bag på os alle, også dem som har boet her i både 25, 30 og flere år. At de tre stikveje er fællesprivate fremgår også af Kommunens spildevandsplan på deres hjemmeside.

Vi har derfor som ejere undersøgt og gennemgået byggesagsarkivet og tingbogen, hvoraf det imidlertid ikke fremgår om kloakledningerne er fællesprivate eller offentlige. Vi har undersøgt tinglyste deklarationer, servitutter m.v. på ejendommene og endda ringet til beboere i områder, som har har samme farvemarkering som vores område, og alle var overraskede og uvidende om ejerskab af kloakledningerne.

I byggesagsarkivet findes BBR meddelelse om at der er vandforsyning fra offentligt vandværk og afløb til offentlig kloak, - det samme fremgår at nogle af beboernes BBR.

Derudover har flere ejendomme tinglyst deklaration med teksten om at ejendommens
regn- og spildevandsafløb adskilles og tilsluttes det offentlige separate kloaksystem, så snart dette er ført frem til ejendommen. Det kan fortolkes som at kloaksystemet frem til de enkelte ejendomme er offentlig.

Vi er ikke overbeviste om, at kloakledningerne er fællesprivate, således som Kommunen har anført det, selvom man som udgangspunkt kan udlede det af spildevandsplanen. Der foreligger ikke tegninger, som nærmere beskriver kloakledningernes ejerskab. Herudover kan det konstateres, at Aarhus Vand ikke besidder oplysninger eller registreringer omkring kloakledningerne hos os, men at de alligevel betragter kloakledningerne som fællesprivate, og dermed er de registreret sådan hos Aarhus Kommune.

Vi har i fællesskab søgt bistand fra en advokat, da vi finder sagen uigennemskuelig og oplever at omkostningerne til kloakseparering væltes over på os. Når dette er sket, vil kommunen gerne overtage kloakledningerne for fremtidig vedligeholdelse!

Kommunen opfordrer os til at tage kontakt til Aarhus Vand A/S for afklaring om, hvornår separeringen skal foregå i vores område og for at høre om de kan være os behjælpelige med planlægningen af separeringen af de private kloakledninger.

For mit eget vedkommende, var det et spørgsmålet oppe, da jeg købt mit hus i 2014 og fik af vide at kloak i vejen tilhøre kommunen og at jeg kun skal stå for det inden på egen grund. Der står også offentlig kloak på både salgs- og købsaftalen. Min advokat som gennemgik sagen den gang, så heller intent om et privat fælles anlæg.

Uforstående overfor at Aarhus kommune og Aarhus vand kan påstå at området her er med privatfælles anlæg, når vi som beboere intet ved om det og når vi kontakter jer så henviser i kun til jeres meget nye og digitalt spildevandplaner. For mit eget vedkommene, var det et spørgsmål da jeg købt huset i 2014 og fik af vide at kloak i vejen tilhøre kommunen og at jeg kun skal stå for det inden på egen grund. Det står både i salgs- og købspapire og advokat på sagen fandt heller intet andet på da værende tidspunkt om det.

Kan ikke være rimelig at Aarhus kommune blot kan have en påstand om at vi som beboer har ejerskabet, men ikke skal bevise det modsatte, når vi som beboeder netop har et utal af dokumenter mv der på viser det er en offentlig kloak der ligger i vejen.

Den lille bliver IGEN klemt af Aarhus kommune.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lise Christensen

Indsendt

07/11/2021 07:26

Sagsnummer

HS1669480

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Miljø og energi
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H293

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Ved generelle henvendelser og spørgsmål til spildevandsplanen:
klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

Vær opmærksom på at alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det blå og det grønne i Aarhus:

Derudover kan du læse mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.