Gå til hovedindhold

Høringssvar

Plan lavet på forkert grundlag for afgrænset område

Høringssvar spildevandsplan 2021-2026 vedr. Hf. Bjødstrupmose

Jørgen Runge - medlem af
Haveforeningen Bjødstrupmose
8270 Højbjerg
Kære Byråd og læser

Ukorrekt beslutningsgrundlag for Haveforeningen Bjødstrupmose:
-Jeg har, som medlem af Haveforeningen Bjødstrupmose, d.12.10.2021 modtaget brev med varsling om påtænkt adskillelse af regnvand og spildevand for Haveforeningen Bjødstrupmose.

Jeg har i 24 år været medlem af foreningen og det har alle årene været Doxa i foreningen, at man ikke må lede regnvand i kloakken. Dette har været håndhævet da det ikke er ny viden, at kloakkerne skal skånes for regnvandet og at vi selvfølgelig tager ansvar derfor. Som tidligere bestyrelsesmedlem har jeg selv håndhævet dette overfor nye medlemmer og medlemmer der renoverede. Jeg har lavet en hurtig rundspørge på FB og fået svar fra 36 % af medlemmerne, alle svarer at de ikke leder regnvand i kloak.

Jeg tænker, at hvis der upåagtet er haver der leder regnvandet i kloak, er det ganske få!


-Haveforeningen ligger op ad en ca. 5 meter høj skrænt, ned til en fredet mose, der i forvejen fungere som afvanding/opsamling fra de nærliggende marker. Jeg har kun viden om at medlemmerne enten leder regnvand direkte i mosen eller har lavet faskiner på egen lod.

Mosen skulle efter sigende været forbundet til Brabrandsøen med afvanding. Der er derfor umiddelbart ingen problemer i den smule ekstra regnvand, som foreningens lille areal afføder. De omkringliggende marker og Holme bjerge, afleder en langt højere mængde vand. Alternativt er oprettelse af faskiner i alle haver væsentlig billigere end ny kloak.

Alternativ løsning til millionregning for et ikke-eksisterende problem:

a1.Foreningen fortsætter som hidtil med at aflede til mosen og der spares et anseeligt beløb til nye kloakker. (for ikke at nævne den besparede Co2-afledning fra byggeprocessen og materialer)

a2. Samt Forvaltningen tilbyder at gennemgå de enkelte haver, dels for at dokumentere om alle havelodder har fulgt bestyrelsers vejledning om ikke at lede regnvand i kloak, dels for at vejlede foreningen til hvordan, eventuelle haver der har tilsidesat dette, bedst muligt leder vandet i mosen eller graver faskiner.


Spørgsmål derudover:
-Hvad om Byråddet beslutter at pengene i stedet bruges på at indrette de enkelte bygninger så regnvand genanvendes i husholdningen og evt. haver når der er tørke om sommeren?
Jeg er nysgerrig på, om der i denne planløsning, er regnet på hvad det ville koste med en lokal løsning generelt, frem for nye kloakker? Altså ikke bare afledning, faskiner og bassiner lokalt, men også genbrug af vandet. Herunder indregnet besparelsen for den enkelte husholdning til vandregning over eks. 30 år, samt de miljømæssige aspekter. Det ville jo være dumt at investere alle de penge, for så senere, at finde ud af at det var smartere at bruge vandet på stedet og dermed bl.a. spare på det dyrebare grundvand?

Mvh. Jørgen Poulsen Runge
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Poulsen Runge

Indsendt

11/11/2021 13:30

Sagsnummer

HS2688938

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Miljø og energi
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H293

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Ved generelle henvendelser og spørgsmål til spildevandsplanen:
klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

Vær opmærksom på at alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det blå og det grønne i Aarhus:

Derudover kan du læse mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.