Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hjælp og opklarende spørgsmål

Jeg er grundlæggende enig i, at regnvand og kloakvand bør separeres. Jeg forstår det sådan, at det er den enkelte grundejer, der skal foranstalte og betale for separationen på egen grund.
MEN i den forbindelse vil jeg gerne opridse en situation, som jeg synes er meget kompliceret.
Jeg bor i et rækkehus, der er bygget i 1952 og som jeg selv ejer.
På bagsiden af huset (havesiden) er der to regnvandsbrønde, som tager imod regnvand fra mit tag. Den ene ligger på min grund og modtager også vand fra dele af min nabos tag til den ene side. Den anden regnvandsbrønd ligger på min nabos grund men modtager også regnvand fra dele af mit tag.
På samme måde foran husene (vejsiden). Her har jeg en regnvandsbrønd på min grund, der også modtager regnvand fra dele af min nabos hus til den ene side. Den anden regnvandsbrønd ligger på min nabos grund til den anden side, men modtager også regnvand fra dele af mit tag.
Hvordan griber man separationsopgaven an, når man som husejer på den måde gør brug af 4 regnvandsbrønde, og hvor der også er to naboer, hvis tag også bliver afvandet til til de samme 4 brønde?
Ja, jeg kan selvfølgelig godt se, at deres brug for samarbejde! Måske er der brug for et fælles projekt for alle 7 rækkehuse? Hvem kan man få til at udarbejde et sådant projekt?
Kan der skydes nye rør til regnvandet ind under husene fra regnvandsbrøndene på bagsiden af husene (havesiden), så regnvandet kommet gennem nye rør ud til asfaltvejen foran husene? Eller skal der mon graves en helt ny, fælles regnvands-afvandingsledning ned på bagsiden af husene (havesiden)?
Det virker meget omfattende og kompliceret - ikke mindst for en mand som mig, der ikke er handyman! Derfor søger jeg råd og vejledning til, hvordan dette dog skal gribes an.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Eigil Andersen

Indsendt

25/11/2021 11:54

Sagsnummer

HS3118641

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Miljø og energi
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H293

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Ved generelle henvendelser og spørgsmål til spildevandsplanen:
klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

Vær opmærksom på at alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det blå og det grønne i Aarhus:

Derudover kan du læse mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.