Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremtidig hensigtsmæssig drift

Genbrug ved AffaldVarme Aarhus har følgende bemærkninger til debatoplægget om ”Helhedsplan for banegårdskvarteret”.
I et kompakt område med mange interesser og hensyn finder AffaldVarme Aarhus det væsentligt, at håndtering af affald indtænkes tidligt i processen - særligt da der i 2021 blev indgået national aftale om yderligere kildesortering af dagrenovationen. For at muliggøre en fremtidig hensigtsmæssig drift, opfordrer AffaldVarme Aarhus til at der ved udarbejdelse af planerne overvejes forhold som udformning af serviceveje til forsyningsvirksomheder, der bl.a. skal kunne afhente op til 10 affaldstyper samt storskrald i en tæt bebyggelse. Hensigtsmæssig placering af affaldsbeholdere er vigtig for brugernes komfort og bevidsthed, samt for renovatøren arbejdsforhold. Genbrug ved AffaldVarme deltager gerne i den videre dialog om områdets udformning og om de fremtidige forventede krav til affaldshåndteringen. Jeg repræsenterer i den forbindelse Genbrug.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ken Eriksen

Indsendt

07/06/2021 09:41

Sagsnummer

HS1185923

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H315

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00