Gå til hovedindhold
Denne begivenhed er afholdt

Debatsalon: De nye boliger

Debatsalon og workshop for inviterede fagpersoner med fokus på Aarhus Kommunes bolig- og boligbebyggelsesarkitektur.

Debatsalon: De nye boliger

OBS: Salonerne finder sted på den nye arkitektskole ved Godsbanen på Carl Blochs Gade.
Adressen på Google Maps og Arkitektskolens hjemmeside viser hen til den gamle adresse ved Nørreport.

Ved denne debatsalon, sætter vi lys på Aarhus Kommunes bolig- og boligbebyggelsesarkitektur. Der findes en stolt tradition af boligtyper, fra karréen, de mange almene boliger fra mellemkrigstiden, fine rækkehusbebyggelser og villaområder. Den udbygges i disse år massivt med nye by- og boligmiljøer, og vi vil gerne tage handsken op og stille høje krav til kvalitet, bæredygtighed, social mangfoldighed og til boliger, der kan betales. Derfor vil vi gerne undersøge og drøfte, hvordan politikken kan sætte pejlemærker op for gode boliger og de gode boligmiljøer, der bygges i Aarhus Kommune. Det kan bl.a. handle om skala, overgange, mellemrum, kantzoner, planløsninger og materialitet, og hvad det betyder for vores oplevelse af at høre til og ikke mindst æstetikkens betydning. Hvad er de vigtigste prioriteringer?

Debatsalonen er målrettet de mange faglige stemmer, der præger udviklingen i Aarhus Kommune – herunder vidensinstitutioner, udviklere, rådgivere, interesseorganisationer og forskellige netværk, og interessefællesskaber inden for salonens faglige tema.

Salonen er en ud af flere, hvor forskellige borgere og interessenter inviteres ind til debat og deltagelse. Med forløbet afprøves et nyt dialogformat – dialoger med byen – hvor vi dykker ned i udvalgte emner

Obs. denne salon er for inviterede fagpersoner – kontakt Karina Svanborg for information om mulighederne for at deltage: svka@aarhus.dk

Salonen afvikles 15:30 til 17:30. Ankomst fra kl. 15:00
Nærmere information om program følger

 

Kort om arbejdet med politikken

Aarhus Kommune er i gang med udviklingen af en ny politik for arkitektur og bykvalitet, som skal være med til at danne rammen for udviklingen i kommunen i de kommende år. Siden slutningen af 2019 er der gennemført en større kortlægning af emner, der er vigtige at belyse i politikken – med inddragelse af både interne og eksterne interessenter. I maj er der gennemført fem masterclasses internt i Aarhus Kommune med centrale emner i politikken. I september fortsættes dialogen i form af fire faglige og tematiske ”debatsaloner”. Salonerne bygger videre på de forudgående dialoger og aktiviteter og stiller skarpt på udvalgte emner, der kræver et særligt fokus. Salonerne her i efteråret følges op af endnu en salon i starten af det nye år, hvor politikken skal færdiggøres.

Politikken arbejder med tre overordnede ambitioner:

  1. Arkitekturen forbinder byudvikling i Aarhus Kommune med sine store landskaber, bugt, bakker og dalstrøg, og de blå-grønne rum mellem bebyggelsen
  2. Arkitekturen i Aarhus Kommunes bydele og oplandsbyer bidrager til stærke byidentiteter, generøse byrum og bæredygtig udvikling
  3. Mangfoldige partnerskaber løfter arkitektur og bykvalitet i Aarhus Kommune på lokalt og internationalt niveau

Disse tre ambitioner skal udfoldes gennem 10-15 pejlemærker inden for en række forskellige fokusområder.  

Materialer (1)

Begivenheden

Dato
Torsdag d. 16. september 2021
Tid
15:30 - 17:30
Lokation
Arkitektskolen Aarhus
Adresse
Carl Blochs Gade, 8000 Aarhus C
Mødet er afholdt

Kontakt

Plan, Byggeri og Miljø
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand