Gå til hovedindhold
Denne begivenhed er afholdt

Dialogmøde om mulig planlægning for Egå Center Øst

Aarhus Kommune inviterer nærmeste naboer og foreninger til orienterende borgermøde om udvikling i Egå bydelscenter.

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde om den kommende planlægningen for Egå Center Øst.

Dette sker som led i afklaringsfasen, inden det besluttes, om der skal laves en lokalplan.

Området er udpeget til fortætningspunkt i Aarhus Kommune og udvikler ønsker at ændre bydelscenteret til et blandet byområde med boliger.

Mødet er et lukket borgermøde for inviterede naboer og grundejerforeninger, der har modtaget invitation direkte på mail.

Som borger har du mulighed for at indgive et høringssvar til al planlægning i Aarhus Kommune på deltag.aarhus.dk/hoering. Her vil en kommende lokalplanforslag ligeledes komme til at ligge, når det sendes i høring.

Begivenheden

Dato
Torsdag d. 23. september 2021
Tid
16:00 - 17:30
Lokation
Sølystskolen
Adresse
Egå Havvej 5, 8250 Egå
Mødet er afholdt

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Borgerinddrager Ida Brams Jensen, jidb@aarhus.dk