Gå til hovedindhold

Høringssvar

Center Øst Egå

Potentialer og udfordringer:
Noget nyt i stedet for det nedslidte center hilses velkommen - men højhus byggeri hører slet ikke hjemme i området. Og bebyggelse på op til 6 etager med taghaver vil give store skygge og indkig gener for de omkringliggende bebyggelser. Der bliver bygget for tæt og med for mange boliger. Trafikalt kaos fra bebyggelsen, Rema 1000 mv ud mod Egå Havvej. Denne ind - og udkørsel er allerede i dag er stærkt belastet.
Bæredygtighed:
På etagebyggeriet kunne man forestille sig solceller på tagene så den grønne energi blev tænkt ind.
Fællesskaber og byrumskvaliteter:
At der indtænkes et aktivitetsrum/fælleshus eller lign. der kan komme nye og nuværende beboere til gavn, da der ikke er et samlingssted i området på tværs af generationerne. At der etableres grønne områder med forskellig beplantning, opholdsarealer, legeplads mv. for områdets beboere.
Sammenhæng med naboområderne:
Indpasser det nye byggeri med de eksisterende bygninger i både højde, farvevalg og beliggenhed tæt på kysten. Så det ikke bliver et nyt Aarhus Ø herude.
Øvrige forhold:
Gennemtænke og inddrage de nuværende beboere vedr. adgangsforhold/trafik. At Skolevej forbliver lukket ud mod Egå Havvej og at Skolevej ikke belastes af trafik fra den nye bebyggelse. Det er jo en skolevej!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ann Grete Nielsen

Indsendt

12/11/2021 17:49

Sagsnummer

HS9765763

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H393

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00