Gå til hovedindhold

Høringssvar

Egå Center Øst

Ved Center Øst i Egå mødes by og land, og havet med marinaen er bare 500 m derfra. Området er som sådant unikt i Århus.
Det omkringliggende byggeri består af tidstypiske lave rækkehuse fra 70’erne, og der er 1,3 km til nærmeste byggeri over 2 etager, nemlig Brobjergparken på 3 etager.

Nybygning på og ved centergrunden bør tage afsæt i dette landskab, fortolke beliggenheden, fokusere på arkitektonisk helhedsvirkning og være tilpasset omgivelserne.
Kultur og natur bør sætte rammerne for et nyt byggeris placering, udseende og udformning.

Nybyggeri bør ikke overstige 3 etager. Karre’ og etagebyggeri som foreslået hører til i byen, ikke til dette område, hvor der i stedet bør bygges lave rækkehuse og etagebyggeri i terrasser, der således tilpasses det skrånende landskab og de mange lave rækkehuse.
Hermed fortsættes linjen og stigningen fra havet, udseendet mod det eksisterende miljø vil fremstå åbent, og etagernes terrasser mod havet vil binde byggeriet sammen med de omkringliggende haver og terrasser.

For at skabe et homogent udtryk skal der bygges i bæredygtige lyse materialer som gule/hvide teglsten, træ eller en kombination af dette.

Beplantning skal harmonere med stedet og bestå af græs, marehalm, strandplanter-og træer.

Med sin beliggenhed mlm Århus og Djursland sker færdslen herfra lige så meget mod nord som mod syd. En del beboere arbejder, handler og benytter institutioner i nordlig retning.
Mange har oveni en tilknytning til marinaen, der medfører transport af materiel.
FOR DE FLESTE BEBOERE PÅ SKOLEVEJ VIL DET DERFOR VÆRE HELT ESSENTIELT AT MUSLINGEVEJ IKKE LUKKES VED SKOLEVEJ!!
Det vil tvinge trafikken ad Rouloen (privat villavej) eller ad en større omvej; Skolevej, Egå Strandvej, Brovej til Grenåvej.
Jeg foreslår derfor, at adgangsvejen på Egå Havvej ændres til en beskyttet vej/sivevej med cykelsti for områdets beboere, og at området mlm det nuværende og nye byggeri således ikke appellerer til leg eller anden fysisk aktivitet men oprettes som en grøn gennemgang og gennemkørsel.

Det vil være en gevinst for området, at der fokuseres på at bygge boliger tilpasset skiftende familiemønstre, livsformer og livsfaser.
Boliger der tiltrækker familier, som får skole, daginstitutioner og rekreative områder tæt på, samt par, singler og ældre med behov for mindre boliger.
Jeg foreslår derfor blandede ejerforhold; leje, andels -og ejerboliger i varierede størrelser.

Med en ny Superbrugs og Rema 1000, vil dagligvarehandlen blive dækket ind.
Jeg foreslår derfor, at apoteket flyttes til den nye Superbrugs bygning, og at der ikke oprettes andet erhverv. Mange har uden held gennem tiden forsøgt sig med liberalt erhverv i det tidligere center, og de projekterede kvm til erhverv vil finde bedre udnyttelse til boliger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nina Posin

Indsendt

16/11/2021 19:41

Sagsnummer

HS3245709

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H393

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00