Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse vedr. Center Øst, Egå

Først og fremmest er det glædeligt at der tænkes i en renovation af området.
Det ville imidlertid være ønskeligt om den formodede centerrenovation samtidig ville respektere servitutten om maksimal 2-etagers bebyggelse - en foreskrift parentes bemærket- vi beboere i området, jo også er underlagt.

Det forekommer paradoksalt at man vil lade et 6-etagers byggeri opføre opad et villa-kvarter, når man samtidig andre steder i kommunen - her kan eksempelvis boligområdet i Gellerup tjene som eksempel - river betonen ned til fordel for grønne åbne områder, og en mere grundliggende naturindkluderende tilpasningsstrategi.

Jeg slår derfor til lyd for at man i det videre forløb viser hensyn til eksisterende omkringliggende naboer, laver en gennemtænkt trafikal disposition til fordel for både gående, cyklende og motoriserede køretøjer; en smagfuld byggestil, mht. materialevalget, som fx murerstensbyggeri; en maksimal 2-etagers profil og endelig en beplantning af eksempelvis træer ud mod grenåvej, som både ville forskønne og skærme området i en -efter min mening - mere smagfuld retning.

Mvh
Marc-George Andersen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marc-George Andersen

Indsendt

22/11/2021 21:52

Sagsnummer

HS1651797

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H393

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00